ร้อนนี้…อย่าลืม “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

/data/content/24133/cms/e_adfgirsw1367.jpg


           สสจ.เชียงใหม่เตือนประชาชน'กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ' ป้องกันโรคที่มากับฤดูร้อน


           นายไพศาล ธัญญาวินิจกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อน เชื้อโรคเจริญเติบโตเร็ว อาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด แนะนำประชาชนระมัดระวังความสะอาดของน้ำและอาหารมากขึ้นโดยขอให้ประชาชนยึดหลักง่ายๆ คือ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เป็นประจำทุกปี


           จากรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ฝ่ายควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2557 พบว่า ประชาชนป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงมากที่สุด จำนวน 13,152 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 1,046 ราย ไทฟอยด์ จำนวน 43 ราย และโรคบิด จำนวน 20 ราย ทุกโรคที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหารที่เรากินทั้งสิ้น


           โดยอาการที่จะสังเกตได้ว่าเป็นโรคอุจจาระร่วง คือ ถ่ายอุจจาระ เหลวหรือมีมูกเลือดปน การถ่ายอุจจาระหลายๆ ครั้ง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ ผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง โดยระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่มื้อต่อมื้อ อาหารที่เหลือจากการบริโภคควรเก็บในตู้เย็นและนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนนำมารับประทานอีก


           สำหรับการบริโภคน้ำดื่มขอแนะนำให้ดื่มน้ำต้มสุก การบริโภคน้ำแข็งควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดที่มีภาชนะปกปิดสะอาด ไม่ควรนำน้ำแข็งที่แช่รวมกับอาหารอื่นมารับประทาน นอกจากนี้ ขอย้ำให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและภายหลัง การขับถ่าย


 


 


           ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code