ร้อนจัดระวังพิษสุนัขบ้าคืนชีพ

 

ร้อนจัดระวังพิษสุนัขบ้าคืนชีพ

อากาศร้อนจัดเสี่ยงต่อสุขภาพหลายกรณี ทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ลมแดด และพิษสุนัขบ้า

นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูร้อน ที่อากาศค่อนข้างร้อนจัดกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนหลายกรณี อันดับแรก คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากอากาศร้อนส่งผลให้อาหารเสียง่าย จะเกิดท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษ จึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ รวมทั้งความสะอาดของน้ำดื่ม เรื่องที่ 2 คือ กรณีการออกไปอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน เสี่ยงต่อการเป็นลมแดด สำหรับผู้ที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิภายนอกที่สูงได้อาจมีอาการรุนแรงหรือ heat stroke อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นเวลานานหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งต้องสังเกตอาการของตนเอง เช่นหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม ตัวเย็นมือเท้าเย็น นอกจากนี้ในผู้ที่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ต้องระมัดระวัง รวมทั้งยังพบว่าจะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังได้มากด้วย สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จนสามารถปลอดจากผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กทม.ก็จะคงเฝ้าระวังต่อไป โดยจะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

Shares:
QR Code :
QR Code