ร่างกาย-รถ-อุปกรณ์พร้อม…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

หนาวนี้วางแผนการเดินทาง เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เร็ว เมา ง่วง โทรฯ ไม่ขับอย่างเด็ดขาด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ การเตรียมสภาพร่างกาย รถ อุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อม และศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะหลักปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถและขับรถอย่างปลอดภัย ดังนี้ เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖ – ๘ ชั่วโมง หากอดนอนไม่ควรขับรถทางไกล เพราะอาจหลับในจนเกิดอุบัติเหตุได้ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ง่วงนอนขณะขับรถ งดเว้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะจะส่งผลให้สมรรถนะในการขับรถลดลงจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยรถต้องสามารถหยุดได้ในระยะทางที่กำหนด น้ำมันเบรกไม่พร่อง สัญญาณไฟส่องสว่างทุกดวง หากรถมีอาการผิดปกติที่ให้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมทันที รวมถึงยางต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บวม ปริหรือมีรอยแตก เติมแรงดันตามค่ามาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้  ควรตรวจสอบหม้อน้ำ แบตเตอรี่ น้ำมันคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และระบบทำความเย็นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย โดยตรวจสอบและศึกษาเส้นทางล่วงหน้าจากแผนที่ เว็บไซด์ แอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทาง เลือกใช้เส้นทางที่ชำนาญและปลอดภัย โดยหมั่นสังเกตและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ เช่น แม่แรง ประแจขันล้อ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ ค้อนทุบกระจกและอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง  เพื่อไว้ใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุด้วย

ประการสำคัญ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับแซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด ไม่เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน และควรให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องทางจราจร ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟ พร้อมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถจักรยานยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือโดยสารรถยนต์ จะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากกรณีประสบอุบัติเหตุ รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและเสียสมาธิในขณะขับรถ

โดยหากมีอาการง่วงนอนให้จอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ ควรจดจำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกรณีพบเห็นหรือประสบอุบัติเหตุทางถนนจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code