ร่วมสร้าง ‘Generation Z ไม่สูบ’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ร่วมสร้าง 'Generation Z ไม่สูบ' thaihealth


ชวนสัมมนา ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี กล่าวในการเป็นประธานเปิดการสัมมนา สื่อมวลชน เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ว่า สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2559 เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลสำคัญด้านการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติควบคมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่อีกด้วย


การสัมมนาครั้งนี้ มี สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุชุมชน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม จำนวน 40 คน เข้าร่วมสัมมนา

Shares:
QR Code :
QR Code