ร่วมงาน “มหกรรม happy Workplace Forum 2010 : มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต…ก้าวต่อไปของ Happy Workplace”

ร่วมงาน “มหกรรม happy Workplace Forum 2010 : มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต…ก้าวต่อไปของ Happy Workplace”

แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรม happy workplace forum 2010 : มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต.. ก้าวต่อไปของ happy workplace” ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ได้แนวทางในการบริหารความแตกต่างของบุคลากร สามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพเพื่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต (ดังเอกสารแนบ)***โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย***

ร่วมงาน “มหกรรม happy Workplace Forum 2010 : มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต…ก้าวต่อไปของ Happy Workplace”

ร่วมงาน “มหกรรม happy Workplace Forum 2010 : มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต…ก้าวต่อไปของ Happy Workplace”

ดาวน์โหลด แบบตอบรับพร้อมกำหนดการอย่างละเอียด คลิกที่นี่

หมายเหตุ***หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมงาน โปรดส่งใบตอบรับกลับมาที่ คุณกรพินธุ์ และคุณทัศณี ทาง e-mail : happy8[email protected] ภายในวันพฤหัสที่15 กรกฎาคม 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2298 0673, 086-319-5808

ร่วมงาน “มหกรรม happy Workplace Forum 2010 : มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต…ก้าวต่อไปของ Happy Workplace”

ที่มา : แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

update 02-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code