ร่วมขับเคลื่อนชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


 


ร่วมขับเคลื่อนชุมชนผักปลอดสารพิษ  thaihealth


สสม.เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชุมชนรักษ์สุขภาวะ


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บ้านควนท้อน. จ.พัทลุง สสม.ภาคใต้ตอนกลาง โดยนายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อำนวนการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้อำนวนการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลางและเจ้าหน้าที่ สสม.จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ชุมชนรักษ์สุขภาวะ โดยมีนายสุกรี หรีมหนก นายกเทศบาลตำบลชะรัตเป็นประธานเปิดงาน


กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมจากชุมชนเป็นอย่างดี ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมได้นำอาหารมาจากบ้านคนละอย่างสองอย่างมารับประทานร่วมกัน และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.พัทลุง คือ นายก้อหลัด บุญมี บรรยายให้ความรู้การปลูกพืชแบบปลอดสารพิษและสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ให้ชาวบ้านได้ดูเป็นตัวอย่างอีกด้วย


ร่วมขับเคลื่อนชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ  thaihealthร่วมขับเคลื่อนชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ  thaihealth


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้ร่วมกันว่านเมล็ดมะขาม รอบแนวเขตมัสยิดอันอาร์ด เพื่อสร้างเป็นรัวมัสยิดและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนต่อไป ชุมชนรักษ์สุขภาวะภายใต้การสนับสนุนแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code