ร่วมขับเคลื่อนงานด้านอนามัย รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ ลดเสี่ยง ในวัยรุ่น

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     แพธทูเฮล์ – สสส. สานพลังภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย จัด Normalize condom เนื่องในวันเอดส์โลก ทำให้ “ถุงยาง” เป็นเรื่องปกติ เพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ป้องกันติดเชื้อเอชไอวี – ท้องไม่พร้อม

                    วันที่ 27 พ.ย. 2565 ณ ลานกิจกรรม Outdoor Lido Connect มูลนิธิแพธทูเฮล์ ร่วมกับบริษัท Cool kids Thailand และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “Lovecare Fair Play : Share your Responsibility Use Lovecare Condoms” เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม รณรงค์ให้การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติ เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า เรื่องเพศ ควรเป็นเรื่องที่ต้องพูดได้ในสังคมไทย หากถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอาย สกปรก หยาบคาย ไม่ควรพูดถึง จะทำให้เกิดความไม่รู้ ไม่เท่าทันเรื่องเพศของเด็ก และได้รับข้อมูลที่ผิดๆ ส่งผลให้เด็กจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน เครื่องมือที่ช่วยป้องกันการตั้งท้องและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือ ถุงยางอนามัย ถึงจะพบว่าอัตราการใช้ถุงยางจะสูงขึ้น แต่การใช้อย่างสม่ำเสมอยังต่ำมาก จากหลายปัจจัย เช่น ความไว้ใจเมื่อเป็นแฟนกัน รวมทั้งราคาแพง ถุงยางฟรีมีจำนวนจำกัด ทัศนคติทางลบต่อเรื่องเพศของสังคม ส่งผลให้อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้นต่อเนื่อง ข้อมูลปี 2564 จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นยังน่าเป็นห่วง เช่น โรคซิฟิลิสในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี อยู่ที่ 50.5 ต่อแสนคน โรคหนองใน 45.6 ต่อแสนคน

                    “สสส. ขับเคลื่อนงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์โดยมุ่ง “ส่งเสริม” ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย สนุก และทักษะชีวิตที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงทางเพศ และ “ป้องกัน” รวมทั้งแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควบคู่รณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างกระแสสังคม ท้าทายและเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมด้านลบเรื่องเพศ โดยสานพลังภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สำหรับโครงการ “ขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น” โดยที่ สสส. ทำงานอย่างเข้มข้นร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อถุงยางอนามัย พัฒนาสื่อในการเสริมทักษะที่ทันสมัย ไม่เชย เพิ่มการเข้าถึงและใช้ถุงยางในกลุ่มวัยรุ่น โดยเชื่อว่าการพูดคุย สื่อสารเรื่องนี้กับวัยรุ่นผ่านวัยรุ่นด้วยกันเอง จะเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุด” นายชาติวุฒิ กล่าว

                    นายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย รับผิดชอบ ลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาท มีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ จึงสนับสนุนการจัดงานนี้ร่วมกับหลายฝ่าย ทั้ง สสส. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายเยาวชน เน้นการแสดงบทบาทของเยาวชน ในการร่วมกันสื่อสารต่อสังคม ส่งเสริมการเข้าถึง การใช้ถุงยางอนามัย สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้เห็นว่า การสื่อสารเรื่องเพศเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และการใช้ถุงยางอนามัย ทั้งการพกพา ซื้อหา และใช้ เป็นเรื่องปกติที่ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีเพศสัมพันธ์

                    นายดิเรก ตาเตียว เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม Lovecare condom กล่าวว่า ยุทธศาสตร์เอดส์ชาติระบุเรื่องการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่จากการทำงานกับวัยรุ่นพบข้อจำกัดในการเข้าถึง เช่น การขอรับถุงยางจากหน่วยบริการสาธารณสุขยังต้องใช้เลขบัตรประชาชน ทัศนคติผู้ใหญ่มองว่าการพกถุงยางของวัยรุ่นเป็นเรื่องไม่ดี มีงานวิจัยจากต่างประเทศระบุว่า หากส่งเสริมความเข้าใจ ให้วัยรุ่นมีโอกาสสัมผัส ได้พก จะทำให้เกิดการใช้ถุงยางเป็นปกติในอนาคต งานวันนี้ ส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้นด้วยการเปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ แสดงออกด้านศิลปะกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่น ประกวดเพ้นท์โมเดลถุงยาง ประกวดแต่งและร้องเพลงแร็ปในรายการ The Lovecare School of Rapper รวมถึงเปิดตัว “Lovecare condom” ถุงยางอนามัยราคาย่อมเยาเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงความปลอดภัยมากขึ้น โดยเยาวชนเป็นผู้จัดจำหน่าย นำรายได้ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีการเสวนา Open talk on sex and condom กับโอ๊ต-ปราโมทย์ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจวัยรุ่น และบริการตรวจสุขภาพฟรีจากบูธภาคีเครือข่ายอีกด้วย

                    นายสมยศ วงค์เขียน ครูโรงเรียนวัดลาดกระบังและนายกสมาคมครูเพศวิถีศึกษา ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษามามากกว่า 10 ปี ตกผลึกว่าไม่ว่าจะยุคไหน พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นก็เหมือนเดิมเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติของวัย แต่เทคโนโลยียุคนี้ทำให้เป็นแฟนกันง่ายขึ้น แสดงออกด้านความรักเปิดเผยขึ้น สิ่งที่ครูพยายามก็คือการทำให้เด็ก ๆ ปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่ติดโรค หรือท้องเมื่อไม่พร้อม สอนเรื่องถุงยาง แต่ถุงยางก็เข้าถึงยาก จะซื้อก็ถูกมองตั้งแต่หัวจดเท้า เด็กก็อาย จะขอที่หน่วยงานสาธารณสุขก็ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เด็กก็รู้สึกไม่ปลอดภัย จึงเห็นว่าน่าจะมีจุดให้เด็กกดถุงยางได้เลย นอกจากนี้ ระบบการศึกษาก็ไม่อำนวย ตีตราและกดทับเรื่องเพศไว้ ไม่สอนเรื่องการเป็นพ่อแม่ที่เปิดใจ ไม่สอนเรื่องเพศให้นักเรียน ทุกคนจึงต้องเผชิญอะไรต่างๆ เองโดยไม่มีความรู้และทักษะที่จำเป็น

                    นายธนกร โพธิ์วิจิตร Creative Director บริษัท Cool kids Thailand กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยไม่แสวงผลกำไร เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องเพศไม่ใช่แค่เรื่องส่งเสริมการคุมกำเนิด แต่คือการให้การศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์และเลือกวิถีทางที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองได้ กรณีถุงยางอนามัย รัฐควรทำให้ถุงยางเป็นสินค้าปกติเหมือนสินค้าอื่นๆ สามารถโฆษณาได้ เป็นสปอนเซอร์รายการทีวี หรือซีรีส์ได้ เพื่อปรับความคิดของสังคมว่าถุงยางเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ใช้เพื่อความปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ