ร่วมกิจกรรม “ชมรมคนปลูกผักกินได้”

/data/content/19498/cms/abcklmpsu128.jpg

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ “ชมรมคนปลูกผักกินได้” ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ สสส. โดยภายในงานจะมีผักกินได้สำหรับจำหน่าย และ มีเมล็ดพันธุ์ผักแจกด้วย

ชมรมคนปลูกผักกินได้ชุมชนนักปฏิบัติอออนไลน์ (GotoKnow) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจปลูกผักกินเอง และผู้รักสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม “คนปลูกผักกินได้”  โดยมีกำหนดการดังนี้

08.00-09.00 – ลงทะเบียน

09.00-10.30 – พิธีเปิด

10.30-11.00 – สาธิตการปลูกผักกินได้ในกระถางแลวัสดุเหลือใช้ โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

11.00-12.00 – สาธิตการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก / สาธิตเมนูจากผักพื้นบ้าน

12.00-13.00 – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 – การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกผักกินได้

14.30-15.00 – การคัดเลือกผักและสมุนไพรที่กินได้ /ผักกินได้ที่ป้องกันโรดกระดูกพรุน / แจกและจำหน่ายเมล็ดผักกินได้

15.00-15.30 – ถามและตอบเกี่ยวกับการปลูกผักกินได้

สามารถลงทะเบียนที่ http://www.gotoknow.org/posts/556444  

หรือ  e-mail ถึง  อ.ขจิต ฝอยทอง [email protected]   แจ้งเพียง ชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเท่านั้นคะ

สามารถติดตามรายละเอียดชมรมได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/550618

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ GotoKnow.org

Shares:
QR Code :
QR Code