รู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับนมเพียงพอ?

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2560


รู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับนมเพียงพอ? thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กแรกเกิดยังไม่สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้ ดังนั้นวิธีการสังเกตว่าลูกอิ่มนมแม่แล้วสามารถทำได้ดังต่อไปนี้


  • ลูกปัสสาวะสีเหลืองอ่อนใส ชุ่มผ้าอ้อมประมาณวันละ 6-8 ครั้ง
  • สังเกตจากการถ่ายอุจจาระในสัปดาห์แรกควรจะถ่ายอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อวัน
  • น้ำหนักลูกขึ้นตามเกณฑ์ปกติ
  • ถ้าลูกหลับขณะกินนมและคายหัวนมออกเอง แสดงว่าลูกกินอิ่ม
  • แต่ถ้าลูกยังไม่คาย เพียงแต่อมหัวนมไว้ หรือดูดแค่เบา ๆ คุณแม่ควรกระตุ้นให้ลูกดูดต่อ
  • ลูกนอนหลับได้ดี ไม่งอแง และตื่นขึ้นมากินนมทุก 2-3 ชั่วโมง เว้นช่วงสัปดาห์แรก ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code