รู้เท่าทัน ป้องกันสมองเสื่อม

ที่มา : แผ่นพับรู้เท่าทัน ป้องกันสมองเสื่อม สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย


รู้เท่าทัน ป้องกันสมองเสื่อม thaihealth


แฟ้มภาพ


สมองเสื่อม เป็นภาวะความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียประสิทธิภาพของเซลล์สมองจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจจะเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองก่อนแล้วลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ทำให้การทำงานของสมองด้านต่างๆ เช่น ความจำ ความคิดหรือการรับรู้ผิดปกติ ส่งผลต่อการทำกิจวัตรประจำวัน จนอาจช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องมีผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด


ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม


  • อายุมาก
  • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อม
  • การดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติด
  • มีประวัติโรคซึมเศร้า หรือเป็นโรคทางระบบประสาท
  • ได้รับอันตรายทางสมอง
  • มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่
  • มีประวัติ เคยมีภาวะสับสนฉับพลัน
  • เคยสัมผัสโลหะหนักบางชนิดเรื้อรังเป็นเวลานาน เช่น สารตะกั่ว สารหนู


วิธีป้องกัน


ปัจจุบันยังไม่มียาใดที่รักษาการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ โดยทั่วไปจึงเน้นการป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมดังนี้


1.ควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ให้อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง


2.ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติด


3.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ


4.ควรมีกิจกรรมเข้าสังคม พบปะญาติพี่น้องหรือเพื่อน


5.ทำกิจกรรมที่ช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกาย เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ปั่นจักรยาน


6.ฝึกบริหารสมองเป็นประจำเพื่อชะลอการเสื่อม

Shares:
QR Code :
QR Code