รู้หรือไม่… ทำไมแมลงหวี่ถึงชอบบินตอมตา?

ที่มา: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กลุ่มงานวิจัยกีฎวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

                       แมลงหวี่ตา (แมลงตา แมลงโลม) เป็นแมลงสองปีก ขนาดเล็กประมาณ 1.5-2.5 ม.ม. เท่านั้น เคลื่อนที่ได้ว่องไว มักบินอยู่บริเวณตาของคนและสัตว์ เพื่อกินน้ำหล่อเลี้ยงตา เมือก เหงื่อ และน้ำเหลืองเป็นอาหาร

                       แมลงหวี่จึงถูกจัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ คือ เป็นพาหะนำโรคตาแดง หรือทำให้ตาเกิดการระคายเคือง เนื่องจากหนามแหลม (spines) ที่อยู่บริเวณปากของแมลง

                       แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหวี่:     ซากเศษพืชผักหรือผลไม้ที่เน่าเปื่อย

การป้องกันกำจัด

  • ควรเน้นที่การกำจัดเศษขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทอาหารสด
  • เมื่อแมลงหวี่เข้ามารบกวนในบ้าน อาจใช้ไม้ตียุงแบบไฟฟ้า กำจัดได้เช่นเดียวกับยุง
  • การลดแหล่งเพาะพันธุ์ และการกำจัดแหล่งอาหารของแมลงหวี่ จะช่วยลดจำนวนประชากรได้ดี
Shares:
QR Code :
QR Code