รู้ทัน! การคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน

ที่มา: แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา

                    การคุกคามทางเพศในการทำงาน คือ

                    การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศ ที่เป็นการบังคับ การใช้อำนาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ท่าทาง ข้อความ แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการใดๆ ที่น่าจะทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังควาน หรือการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขที่มีผลต่อการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การจ้างงาน หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้ถูกกระทำด้วย

                    องค์ประกอบของพฤติกรรมที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

  • เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือส่อไปในทางเพศ ทั้งที่เป็นเรื่อง sexual relation, sexual orientation, gender identity
  • ผู้ถูกกระทำไม่ต้องการ หรือไม่ยินดีกับพฤติกรรมนั้นๆ
  • ผู้ถูกกระทำรู้สึกอึดอัด เดือดร้อนรำคาญ อับอาย รู้สึกถูกเหยียดหยาม รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือ…
  • ทำให้เกิดบรรยากาศแวดล้อมที่ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ร่วมในสภาพแวดล้อมนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องเพศ

                    ตัวอย่างพฤติกรรมคุกคามทางเพศ

                    ทางสายตา จ้องมองร่างกายในแบบที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอก จ้องลงไปที่คอเสื้อ มองแบบใช้สายตาโลมเลีย เป็นต้น

                    ทางวาจาหรือข้อความ พูดเกี้ยวพาราสี พูดแทะโลม พูดลามก พูดตลกสองแง่สองง่าม ชวนพูดคุยเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ ถามถึงประสบการณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ชวนให้มีเพศสัมพันธ์ วิจารณ์หรือด้อยค่ารสนิยมทางเพศของผู้อื่น  วิจารณ์รูปร่าง หน้าตา หรือการแต่งกายในแบบที่ส่อไปในทางเพศ เป็นต้น

                    ทางร่างกาย สัมผัสร่ายกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ โดยการลูบไล้ ฉวยโอกาสจับเนื้อต้องตัว โอบเอว โอบไหล่ กอดรัด หอมแก้ม ดึงมานั่งตัก ตั้งใจเบียดชิดเกินความจำเป็น ต้อนเข้ามุม เอาตัวกั้นขวางทางเดิน  เป็นต้น

                    การแสดงท่าทาง ผิวปากแบบเชิญชวนหรือเรียกร้องความสนใจ ยักคิ้วหลิ่วตา ทำท่าทางน้ำลายหกหรือเลียริมฝีปาก ส่งจูบ ทำท่าทางหรือแสดงสัญลักษณ์ที่ส่อไปในทางเพศ เป็นต้น

                    การกระทำอื่น ๆ แสดงรูปภาพ คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ วัตถุ หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องเพศผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารกระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ โชว์ปฏิทินที่มีภาพโป๊เปลือยในสถานที่ทำงาน เขียนข้อความหรือวาดภาพที่ส่อไปในทางเพศในที่สาธารณะ ตามจีบ ตามตื๊อ สะกดรอยตาม เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code