รู้ทันไข้หวัดใหญ่ 2009

ใช้ช้อนกลาง-ล้างมือ-ใส่หน้ากากอนามัยช่วยได้

 

รู้ทันไข้หวัดใหญ่ 2009เชื่อว่าคนไทยคงรู้จักชื่อ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1 หรือ ไข้หวัดใหญ่ 2009 กันทุกคน ในฐานะเชื้อไวรัสที่ทำให้คนทั่วโลกหายใจไม่ทั่วท้อง เพราะจำนวนคนป่วย และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน สิ่งสำคัญ คือ มีสติไม่ตื่นตระหนก และพยายามหาความรู้เพื่อป้องกันตัว

 

วันนี้สถานการณ์การระบาดไปถึงไหนแล้ว ก็ต้องติดตาม..

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกไวรัสสัตว์สู่คน อธิบายว่า แม้ว่าประเทศไทยจะเริ่มต้นช้าไปบ้าง แต่มาตรการที่สำคัญขณะนี้ที่ประชาชนควรรู้คือการป้องกันตนเอง จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรม สุขลักษณะส่วนตัวที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจะต้องนำมาใช้อย่างจริงจัง การรอหวังพึ่งยาหรือวัคซีนอาจเป็นความหวังที่ไกลเกินไป เพราะสิ่งเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียงหรือแม้แต่วัคซีนก็ยังอยู่ในขั้นตอนการผลิต

 

ประชาชน จึงต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อเมื่อป่วย จึงจะสามารถช่วยหยุดโรคได้

 

การป้องกันตัวของประชาชนในโรงเรียนหรือที่ทำงานต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังคัดกรองโดยการแยกผู้ป่วยออก คนป่วยที่คิดว่าเป็นเพียงเล็กน้อยนั้น สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ จึงควรเร่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

 

ประชาชนต้องเข้าใจสาเหตุของการติดเชื้อว่า เป็นเพราะการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซึ่งเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าใครป่วยบ้างเพราะบางคนก็ไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ และอย่าละเลยสุขลักษณะที่ดีเล็กๆน้อยๆ อย่างการใช้ช้อนกลาง การล้างมือบ่อยๆ

 

เมื่อไหร่ที่ต้องเริ่มระวัง นพ.ธีรวัฒน์ ให้ความกระจ่างและตรงประเด็นว่า เมื่อไอ จาม น้ำมูกไหล แม้จะไม่เจ็บคอหรือมีไข้ เมื่อนั้นเป็นเวลาที่คุณควรแยกตัวออกจากผู้อื่นออกจากกลุ่มชุมชน สถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน เพราะหมายถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณจากการปิดเรียนหรือทำงาน ควรหยุดกิจกรรมทุกอย่างแบบจริงจัง และเฝ้าระวังตนเอง 2 วัน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะลดการแพร่เชื้อได้ หากไม่ป่วยจึงใช้ชีวิตตามปกติ

 รู้ทันไข้หวัดใหญ่ 2009

ส่วนการแยกตัวอยู่บ้าน จำเป็นต้องระวังและใส่ใจคนในครอบครัว โดยการแยกออกจากกิจกรรมตามปกติ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งจะเสี่ยงมากหากได้รับเชื้อ และต้องจัดการวางแผนหากมีผู้ป่วยในบ้านใครจะเป็นผู้ดูแลโดยเลือกจากผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก่อน

 

ต้องทราบว่าเมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องพบแพทย์ทันที ส่วนประชาชนทั่วไปเมื่อมีไข้ทานยาแล้ว 2 วันไข้ไม่ลดให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน

 

การระบาดในช่วงต่อไปของประเทศไทย ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจาก เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เกิดในช่วงฤดูร้อนของต่างประเทศ ทำให้เชื่อได้ว่า เชื้อมีความทนทานต่อสภาพอากาศได้สูง เมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน หรือ ฤดูหนาว จึงอาจทวีความรุนแรงขึ้นได้ ในแง่การติดเชื้อที่กว้างไกลขึ้น และโอกาสที่เชื้อจะรุนแรงกว่าเดิม

 

แม้ว่าประเทศไทยจะมียาอย่างพอเพียง แต่ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงหากได้รับยาช้าหรือมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่น เพราะเป็นโรคใหม่ที่ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดเจน และวัคซีนก็จำเป็นต้องรอที่จะพิสูจน์เรื่องความปลอดภัย ทุกคนจึงจำเป็นต้องป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อ

 

ส่วนภาครัฐจำเป็นต้องเร่งทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกส่วนทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม ลงไปถึงระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน ให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการระดับต้น เช่น ร้านขายยา คลินิก เพื่อให้สามารถรับมือกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เตรียมพร้อมเครื่องมือ ห้องพัก บุคลากร และมาตรการของรัฐบาลต้องสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมให้มากขึ้น

 

เพียงเท่านี้ก็จะเท่าทันและอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นในสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข เดือนสิงหาคม 2552

 

 

Update 14-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

อ่านเนื้อหาเกาะสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด

Shares:
QR Code :
QR Code