รู้ทันภาวะติดจอ

featured

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มี.ค. 57 ณ โซนกิจกรรมชั้น 5 อาคาร สีลม คอมเพล็กซ์ ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “รู้ทันภาวะติดจอ” ที่จะได้ทั้งสาระและความสนุก จากการเรียนรู้ไปด้วยกัน ในงานมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีป้องกัน และแก้ไขสำหรับตนเอง คนใกล้ชิด ไม่ให้ติดจอ รู้จักผลกระทบต่อร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากภาวะติดจอ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสาทสัมผัสทั้ง5 กระตุ้นการทำงานของสมองอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code