รู้ทันฉลากสินค้า

ที่มา : หนังสือรู้ทันฉลากสินค้า


รู้ทันฉลากสินค้า thaihealth


แฟ้มภาพ


สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมักแข่งขันในเรื่องสรรพคุณชั้นเยี่ยม การจะแน่ใจว่าใช้สินค้าแล้วปลอดภัย สิ่งสำคัญคือการอ่านฉลากสินค้าให้ละเอียดและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนซื้อ แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าฉลากสินค้านอกจากบอกรายละเอียดแล้ว บางครั้งก็มีการโฆษณาเกินจริง และถึงแม้จะมี อย.ก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต


เพื่อให้เราแน่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากมายในชีวิตประจำวันเราจะต้องรู้ว่าฉลากสินค้าที่ถูกต้องประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง สิ่งที่เราควรต้องพิจารณา มีดังนี้


1.ชื่อผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจนและไม่เกิดความเข้าใจผิด


2.ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งต้องชัดเจน  ทั้งชื่อผู้ผลิต  ที่ตั้ง สถานที่ผลิต สถานที่แบ่งบรรจุ เพราะหากใช้แล้วเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายได้


3.วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ  เพื่อจะได้ใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรมีวันผลิต ส่วนวันหมดอายุอาหารบางประเภทที่มีอายุสั้น   เช่น    นม   โยเกิร์ต ฯลฯ และยาทุกตัวจะต้องแสดงให้ชัดเจน


4.ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องแสดงจำนวนที่บรรจุในภาชนะที่จำหน่าย โดยหน่วยจะแตกต่างตามลักษณะของสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้


  • ของเหลว แสดงจำนวนหน่วยปริมาตรของเหลวเช่น   มิลลิลิตร ซีซี   ลิตร    ฯลฯ 
  • ของแข็ง แสดงจำนวนปริมาณในหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม กรัม    กิโลกรัม ฯลฯ
  • ของผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น   น้ำหนักรวม   น้ำหนักสุทธิ  น้ำหนักเนื้อ ฯลฯ


5.ส่วนประกอบสำคัญ จะแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นร้อยละ


6.เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ได้แก่ อย.   หรือ    มอก. เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code