รู้จักตัวเอง รู้จักลูก เติบโตไปด้วยกัน

ที่มาและภาพประกอบ : โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สสส.


รู้จักตัวเอง รู้จักลูก เติบโตไปด้วยกัน thaihealth


bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากเติบโตไปพร้อมกับลูก เข้าร่วมกิจกรรม workshop ที่จะชวนคุณมาทำความรู้จักตัวเอง รู้จักลูก และร่วมกันสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงในครอบครัว กับกิจกรรม Workshop: “Know yourself, Know your child, and grow together” “รู้จักตัวเอง รู้จักลูก เติบโตไปด้วยกัน”


สายสัมพันธ์ในครอบครัวที่แข็งแกร่งมั่นคงคือรากฐานสำคัญของชีวิตในทุกด้าน สายสัมพันธ์พ่อแม่-ลูกที่ดีเริ่มต้นจากพ่อแม่ต้องรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเองในฐานะพ่อแม่ และรู้จักลูก เข้าใจลูกในแบบที่เขาเป็น เข้าใจพัฒนาการตามวัยของลูกทั้งด้านร่างกาย ความคิด และอารมณ์ หัวใจสำคัญของการสร้างสายสัมพันธ์คือการสื่อสารที่ดีในครอบครัว เพื่อนำไปสู่การยอมรับและการเคารพซึ่งกันและกัน และลดระยะห่างระหว่างพ่อแม่กับลูกให้ใกล้กันมากที่สุด โดยไม่ทำให้ฝ่ายใดอึดอัดเกินไป และในวันที่ลูกเติบใหญ่ สายสัมพันธ์นี้จะช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันทางใจ รู้จักเห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคและเติบโตไปด้วยกัน


นำกิจกรรมโดย


§  เมริษา ยอดมณฑป


นักจิตวิทยาด้านเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ผู้ก่อตั้ง ห้องเรียนครอบครัว


§  สิริสักก์ เจริญรวิภักดิ์ (ผู้ช่วยวิทยากร)


นักกิจกรรมบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก ผู้ร่วมก่อตั้ง ห้องเรียนครอบครัว


กำหนดการ


จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563


เวลา 13.00 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)


ณ CONNEXT ชั้น 3 Clazy Cafe' The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)


รายละเอียดกิจกรรม


กิจกรรมที่ 1 รู้จักตัวเอง (พ่อแม่)


กิจกรรมที่ 2 รู้จักลูก


กิจกรรมที่ 3 สายสัมพันธ์ของเรากับลูกเป็นอย่างไร


กิจกรรมที่ 4 การสื่อสารที่ดี


กิจกรรมที่ 5 พื้นที่ส่วนตัว


กิจกรรมที่ 6 จดหมายถึงลูก


วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


(1) กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม workshop ได้ที่ https://bit.ly/FormsWS_TheBookYouWish ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครในแบบฟอร์ม


ก. ประวัติส่วนตัว และข้อมูลติดต่อเบื้องต้น


ข. เหตุผลที่อยากเข้าร่วม workshop และความคาดหวังที่จะได้รับจากกิจกรรม


(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางอีเมลผู้สมัคร


(4) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงินค่ามัดจำ 1,000 บาท เข้าบัญชี บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม workshop ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดบัญชีสำหรับรับเงินคืน มาพร้อมอีเมลยืนยันการเข้าร่วม workshop มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 1,000 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม


 


**หมายเหตุ**


1. เนื้อหากิจกรรมมีการพูดถึงความทรงจำในวัยเด็ก ความสัมพันธ์กับครอบครัวในปัจจุบัน และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หากผู้สมัครท่านใดไม่สะดวกใจ ไม่แนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรม


2. กิจกรรมมีการเคลื่อนไหวลุกนั่ง กรุณาแต่งกายลำลองในวันเข้าร่วมกิจกรรม


3. กิจกรรมอ้างอิงฐานความรู้จากหนังสือ "เสียดายแย่ ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน" (The Book You Wish Your Parents Had Read) โดยหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม workshop จะได้รับหนังสือคนละ 1 เล่ม


4. รับจำนวนจำกัด 30 คน


ข้อมูลหนังสือที่ใช้อ่านประกอบกิจกรรมความรู้ เสียดายแย่ ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน


(The Book You Wish Your Parents Had Read (and Your Children Will be Glad That You Did)


รู้จักตัวเอง รู้จักลูก เติบโตไปด้วยกัน thaihealth


Philippa Perry เขียน

ดลพร รุจิรวงศ์ แปล


“แด่พ่อแม่ที่ไม่เพียงรักลูก แต่อยากจะชอบลูกของคุณด้วย”


ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูก คือรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมตัวตนและส่งอิทธิพลลึกซึ้งต่อชีวิต ทว่าเส้นทางแห่งการเป็นพ่อแม่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เป็นการผจญภัยที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามอย่างคลื่นอารมณ์ พายุคำโต้เถียง กำแพงความคาดหวัง วังวนคำโกหก ตลอดจนบาดแผลจากความไม่เข้าใจที่ฝังรอยร้าวลงในความสัมพันธ์


ฟิลิปปา เพอร์รี นักจิตบำบัดชั้นนำผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี จะจูงมือคุณเข้าสู่ดินแดนแห่งสายสัมพันธ์พ่อแม่-ลูกในทุกช่วงวัย สำรวจมรดกเรื่องการเลี้ยงลูกซึ่งเรารับสืบทอดจากพ่อแม่ ค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมเกเรของลูก สลายความคาดหวังและเปิดใจยอมรับความผิดพลาด พร้อมสอดแทรกคำแนะนำที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น


– เราควรดูแลจิตใจของลูกอย่างไรในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทาง


– อะไรคือวิธี “ให้เกียรติลูก” ไม่ใช่ “ตามใจลูก”


– ขอบเขตความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกวัยรุ่นควรเป็นแบบใด


– เราจะสร้างความผูกพันที่มั่นคงและเป็น “ที่พักพิง” อันปลอดภัยในวันที่ลูกเติบใหญ่ได้อย่างไร


หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เข็มทิศที่คอยชี้นำทางให้พ่อแม่ แต่เปรียบเสมือน “กระจก” ที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเข้าอกเข้าใจและไม่ตัดสิน เพื่อให้คุณและลูกพร้อมจะซ่อมแซมความสัมพันธ์ และก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคง


เพราะการเลี้ยงลูกไม่ใช่โปรเจกต์ของพ่อแม่ แต่คือการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมกันตลอดชีวิต


อ่านรายละเอียดหนังสือ "เสียดายแย่ ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน" ได้ที่

https://bookscape.co/books/issue-of-the-age/book-you-wish-your-parents

Shares:
QR Code :
QR Code