รู้ก่อน…ฝึกเจ้าตัวเล็กให้ว่ายน้ำ

รู้ก่อน…สอนเจ้าตัวเล็กให้ว่ายน้ำ

/data/content/23480/cms/efgjopqt2567.jpg

          “รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้คำแนะนำว่า สำหรับการฝึกว่ายน้ำในเด็กทารกนั้นไม่มีข้อห้าม แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การฝึกนี้ไม่ใช่การฝึกทักษะให้เด็กว่ายน้ำเป็นและไม่สามารถป้องกันการจมน้ำได้ โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 4 ปีนั้น การฝึกว่ายน้ำเป็นเพียงการออกกำลังกายเท่านั้น และจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัด 3 อย่างดังต่อไปนี้

           1. เข้าใจการฝึกว่าเป็นเพียงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้มีการเคลื่อนไหว บริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่และช่วยในการประสานงานของกล้ามเนื้อ รวมถึงฝึกการทรงตัวที่ดี

           2. ผู้ฝึกจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เพราะการดูแลเด็กทารกในน้ำเป็นเรื่องยาก และอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย ในต่างประเทศนั้นผู้ฝึกจะต้องมีใบรับรองการฝึกโดยตรง ดังนั้นผู้ปกครองต้องเช็คดีๆ ก่อน

          3. ผู้ปกครองต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลา ไม่ว่าผู้ฝึกจะมีความเชี่ยวชาญมากแค่ไหนก็ตาม ทั้งนี้หลักการดูแลเด็กเล็ก 3 ขวบแรก ต้องดูแลเด็กในระยะมองเห็น และคว้าถึง 3 – 6 ขวบ ต้องมองเห็นเด็กตลอดเวลา และเข้าถึงได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ จะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะฝึกมาแล้วหรือยังไม่เคยฝึกก็ตาม

 

 

          เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code