รำว๊ง รำวง วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไร้แอลกอฮอล์

เมื่อที่ 3 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้ชื่องาน “รำว๊ง รำวง วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไร้แอลกอออล์” ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งน้องนักศึกษาในคณะสังคมศาตร์

รำว๊ง รำวง วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไร้แอลกอฮอล์

ในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการออกร้านเพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในงาน เช่น บูทสายไหม เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูทล้วงไข่ ไอติมโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย 

นายอานนท์ พลแหลมนายอานนท์ พลแหลม นายกสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาตร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน เพื่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว พร้อมทั้งเป็นการเสนอทิศทางการจัดงานแนวใหม่ในสถานศึกษา คือการไม่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อรางกาย พร้อมทั้งยังผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

“การจัดงานรำวง สร้างสรรค์ ไร้แอลกอฮอล์ในครั้งนี้ ยังเป็นการจัดงานที่มีการคัดสรรค์และเลือกเพลงที่ดีสร้างสรรค์สังคมไม่มีการนำเสนอเพลงที่มีเนื้อหาเกี๋ยวกับเหล้า และเรื่องเพศ ซึ่งทางสโมสรนักศึกษาคณะสังคม ยังเพิ่มเติมอีกว่าการจัดงานในครั้งต่อไป จะต้องรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมน้ำดี และร่วมบังคับใช้กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นายอานนท์ กล่าว

ที่มา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ