ราษฎรอาวุโส หนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ราษฎรอาวุโส หนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน  thaihealth


แฟ้มภาพ


ราษฎรอาวุโสหนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน สร้างพลังมหาศาลขับเคลื่อนประเทศไทยแข็งแกร่งพ้นความจน


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม 80 องค์กร กว่า 200 คน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมหนุน รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ประชารัฐ ส่งเสริมความเข้มแข็งฐานราก เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเมืองไทย ฐานของประเทศแข็งแรงรองรับประเทศมั่นคง สังคมซับซ้อน รัฐทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องดึงพลังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สร้างพลังมหาศาลขับเคลื่อนประเทศไทยแข็งแกร่ง พ้นจากความยากจน


ราษฎรอาวุโส หนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน  thaihealth


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กล่าวว่า วาระนี้สำคัญมาก เราตั้งใจทำเรื่องประชารัฐอย่างจริงจังนับตั้งแต่เข้ามาทำงาน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรารู้ว่าไม่มีภาคใดทำงานคนเดียวได้ ผมรู้จักและสนิทสนมกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เพื่อจะขับเคลื่อนงานทีละส่วน กองทุนหมู่บ้านมีจิตอาสาประชารัฐคลุกคลีกับคนในหมู่บ้าน มีหน่วยงานจัดตั้ง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พูดสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านร่วมงานกับจิตอาสาเป็นสิ่งที่ดี เราต้องผลักดันให้นิสิตนักศึกษา นักเรียน เข้ามาร่วมปลูกฝังจิตสำนึก สังคมจะดีได้นั้นต้องเริ่มต้นที่วัยรุ่น


"ผมมีประสบการณ์ 4 ปี เรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเรื่องแปลกมากเข้าไปเรียนปี 1 ก็มีการเดินขบวนใหญ่ เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผ่านมาแล้ว 40 ปี เรื่องนี้ยังคงอยู่ในสมองเรา เด็กวัยเรียนหนังสือมีส่วนร่วมในสังคมมากเท่าไหร่สังคมก็จะดีขึ้น ดังนั้นฝากคุณหมอพลเดชช่วยกัน Combine ระดมพลังกันทั้งประเทศให้มี Center กองทุนประชารัฐเพื่อสังคม อยากให้กระทรวงการคลังช่วยเหลืออะไร ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ให้นักศึกษาไปช่วยกันออกแบบห้องแถวในชุมชนให้มีศักยภาพเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชน นำของดีชุมชน พลังเหล่านี้จะเข้าไปทุกชุมชนทั่วทุกจังหวัดในเมืองไทย สิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันสร้าง ฝากกระทรวงการคลังช่วยดูแลกองทุนตำบลด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมต้องเข้าไปช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย คุณหมอประเวศพูดเสมอว่าถ้ามีการเชื่อมเพื่อแสดงพลังแล้วพลังก็หยุดไม่ได้ เมืองไทยแข็งแกร่งเมื่อไหร่การเมืองก็จะดีขึ้น" ดร.สมคิด กล่าวด้วยว่า ได้มีการพูดคุยหารือกับ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมอในชนบทจูนวิธีการทำงานด้วยกันให้เกิดความกว้างขวางเพื่อจะได้เดินหน้าร่วมกัน


นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐมีความพร้อมที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชน การถักทอเครือข่ายคนทำงานจิตอาสาในอำเภอ 50-100 คน ขณะนี้มีคนที่มีศักยภาพ 5 หมื่น-แสนคนในอำเภอเริ่มต้นทำงานแล้ว กลไกที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบาก คนชายขอบ คนที่เผชิญกับภัยพิบัติจะต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ซ้อมแผนรับมือการอพยพ กองทุนประชารัฐเพื่อสังคม ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อต่อยอด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกลับไปอยู่ในพื้นที่ขณะนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงตั้งกองทุน 1 ล้านบาท บริจาคเงินทุนก้อนแรกเพื่อพัฒนาจังหวัด เป็นกลไกเพื่อสังคมพัฒนาท้องถิ่น มีการเสนอนโยบายจิตอาสาเพื่อสังคมผ่านไปยังสมัชชาสุขภาพ


มณเฑียร บุญตัน ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นความก้าวหน้าในเรื่องการจ้างงานคนพิการ แต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เราศึกษาจากกฎหมายของสหรัฐแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับกฎหมายไทยส่อให้เห็นว่ามีช่องว่างอยู่ เกิดช่องทางทุจริต เป็นที่น่ายินดีในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยแบบสากลให้เหมาะสมกับสังคมไทย ญี่ปุ่นมีผู้ชำนาญการต้นแบบ Universal Design ที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกายภาพ สอดคล้องกับสังคมไทยที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุ หวังไว้ว่าคนไทยจะเป็นผู้นำการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ใช่การกุศลต่อไปด้วย


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) กล่าวปาฐกถาในหัวข้อตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย "โอกาสของคนไทยที่จะทำเรื่องใหญ่ที่ติดขัดมานานและจะติดขัดอยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่คิดทำเรื่องใหญ่ให้เป็นจริง รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ประชารัฐส่งเสริมความเข้มแข็งฐานรากเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประเทศไทย 2 เรื่อง 1.การเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาแต่เดิมเราพัฒนาแต่ข้างบน อะไรๆ ก็จะเอาข้างบนโดยไม่มีฐานรองรับ ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง โครงสร้างใดๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือพีระมิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลงๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาทำประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด เราต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งของประเทศ ประเทศจะมั่นคงและแก้ไขปัญหาของประเทศได้ทั้งหมด 2.ประชารัฐเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนผ่านเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ สังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนและยาก ลำพังเพียงรัฐฝ่ายเดียวทำงานไม่ได้ ยิ่งสังคมซับซ้อน Power is less เมื่อรัฐบาลประกาศทำประชารัฐเพื่อสังคมจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อดึงพลังจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังมหาศาล"


ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น ตำบล 8,000 ตำบล หมู่บ้าน 80,000 หมู่บ้าน เป็นฐานของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ เป็นที่อยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นที่อยู่ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เป็นที่สืบต่อทางวัฒนธรรม ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีการพัฒนาอย่าง บูรณาการที่เศรษฐกิจ-จิตใจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรมสุขภาพ-การศึกษา-ประชาธิปไตยเชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน จะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพทำให้เกิดปกติภาพหรือสุขภาวะ และความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น


ตำบลเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย เพราะตำบลเป็นจุดเชื่อมประชาชนทั้งหมดข้างล่างกับโครงสร้างของรัฐข้างบน ตำบลเป็นจุดที่มีองค์กรของรัฐที่


ใกล้ชิดประชาชนทั้งหมดและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วถึงเป็นผู้ปฏิบัติการ ในขณะที่สังคมไทยกำลังเข้าไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ระบบเศรษฐกิจเมืองไม่สามารถแบกรับผู้สูงอายุได้ แต่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจะดูแลผู้สูงอายุได้ทั้งหมดด้วยคุณภาพที่ดีกว่าและต้นทุนที่ถูกกว่า เช่นเดียวกับเรื่องคุณภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องที่สังคมข้างบนทำไม่ได้


"หมอพลเดชพูดเรื่องจิตอาสา รัฐบาลมีนโยบายสร้าง spirit อาสาสมัครเต็มแผ่นดิน อ.ป๋วย (อึ๊งภากรณ์) ก็ทำแต่ไม่ได้ทำเชิงนโยบาย บัดนี้ทำเป็นนโยบายสร้าง spirit อาสาสมัครทั้งแผ่นดิน รัฐบาลประกาศนโยบายให้นิสิตนักศึกษาเป็นอาสาสมัครข้าราชการทำเพื่อสังคม 2 สัปดาห์/ปี ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเป็นพลังมหาศาล เรารอนานไม่ได้ คุณภาพเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศ ถ้าพ่อแม่ยากจนการเลี้ยงดูลูกก็มีปัญหาเพราะไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทำมาหากิน ปัญหาของคนด้อยโอกาสจึงเป็น spirit อาสาสมัครเต็มแผ่นดินนำนักศึกษาออกไปช่วยเหลือคนจน ช่วยเลี้ยงลูกของคนที่ขาดโอกาส ดูแลผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้จากชีวิตจริงจากการลงมือกระทำ ไม่ได้เพียงการท่องเพียงตำราและทำอะไรก็ไม่เป็น รัฐบาลจะต้องนำไปสังเคราะห์เป็นนโยบาย ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ที่นี่แล้ว นำไปเข้า ครม.ได้ ประเทศไทยจะเป็นสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันทั้งประเทศ นิสิตนักศึกษา ภาคประชาชนเป็นอาสาสมัคร งบประมาณที่หมอพลเดชได้มาดำเนินการนั้นนำไปพัฒนาบริหารจัดการ เราทำได้จึงเป็นเรื่องใหญ่" ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กล่าวเมื่อศึกษากันถึงเรื่องบ้านมั่นคงเป็นการสร้างบ้านให้คนจนทั้งประเทศ รวมทั้งการหางานให้ทำด้วย ใช้กลไกการออมผ่อนส่งได้ สามารถสร้างบ้านให้คนจนมีบ้านเป็นของตัวเองได้ทั้งประเทศ ถ้าคนมีบ้านอยู่ย่อมเกิดความมั่นคงทางจิตใจในชีวิต คนทำไม่ดีก็ลดน้อยลง หน่วยงาน พอช. กคช. ประกาศว่ารัฐบาลมีนโยบายสร้างบ้านให้คนจนหมดทั้งประเทศ


ราษฎรอาวุโส หนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน  thaihealth


ตำบลจะต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ข้อ ให้เป็นตำบลเข้มแข็ง มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ เป็นตำบลน่าอยู่ที่สุด รวมกันทั้งประเทศเป็นประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุด 1.ส่งเสริมให้สภาผู้นำชุมชนทุกชุมชนในตำบล ในแต่ละชุมชนมีผู้นำตามธรรมชาติ 40-50 คน รวมตัวกันเป็นสภาผู้นำชุมชนทำแผนชุมชนให้สภาชุมชน 2.มีสถาบันการเงินของ ชุมชนระดับตำบลในทุกตำบล เป็นเครื่องมือเชิงสถาบันของชุมชนเพื่อการออม สวัสดิการ อาชีพ การศึกษาที่เคยทำมาแล้ว มีเงินสะสมกว่า 100 ล้านบาท ใน 1 ตำบล ทั้ง 8,000 ตำบลจะมีเงินของชุมชนกว่า 800,000 ล้านบาท


3.วัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน วัดควรร่วมกับชุมชนในการพัฒนาจิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  ผู้สูงอายุ การศึกษา 4.โรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลบูรณา การ การเรียนรู้กับเศรษฐกิจ สังคม โรงเรียนควรร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม  5.สถานประกอบการในตำบลมีบทบาทในการพัฒนาอย่าง บูรณาการ สถานประกอบการทั้งหมดในตำบลควรเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6.มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นปัจจัยของความร่มเย็นเป็นสุขและศีลธรรม


7.มีทักษะวิชาช่างทุกแขนง ทำให้ชุมชนมีสมรรถนะและหายจน ถนนผ่านตำบลใดตำบลนั้นดูแลซ่อมแซม มีส่วนแบ่งรายได้ รถใครมาเสียในตำบล ดูแลให้ปลอดภัยและมีช่างซ่อมให้ ช่างจากชุมชนสามารถไปทำงานในเมืองแบบเช้าไปเย็นกลับ 8.มีตลาดชุมชน บุคลากรจัดการท่องเที่ยวชุมชน ตลาดชุมชนและจัดการท่องเที่ยวชุมชนทำให้สามารถขยายสินค้าชุมชน สร้างรายได้ กระตุ้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9.จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดการขยะ ชุมชนมีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร จัดการใช้อย่างเป็นธรรม สามารถสร้างพลังงานทางเลือกมากที่สุด


10.เป็นสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน สำรวจผู้อาจถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ จัดให้มีอาสาสมัครดูแลหมดทุกคนโดยใช้กองทุนสุขภาพชุมชน และเงินสนับสนุนสวัสดิการจากสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบล 11.มีองค์กรจัดการอาสาสมัครเพื่อชุมชน รัฐบาลควรมีนโยบายให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานภาคธุรกิจเป็นอาสาสมัครเพื่อชุมชน เราจะมีคนช่วยดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการเต็มแผ่นดิน เป็นการถักทอคนไทยเข้ามาด้วยกัน เป็นการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ความจริงของแผ่นดินไทย 12.พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนหมดทุกคน เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติทุกตำบลต้องสามารถดูแลเรื่องพัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชนหมดทุกคน คนจนต้องมีอาสาสมัครช่วย 13.ทุกตำบลเป็นตำบลปลอดภัย ไม่มีการข่มขืน จี้ปล้น ฆ่า อุบัติภัยบนท้องถนน อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำตาย ทุกตำบลต้องเป็นตำบลปลอดภัย 14.นวัตกรรมระบบสุขภาพตำบล นอกจาก รพ.สต.ควรมีพยาบาลชุมชน 1 คนต่อ 2 หมู่บ้าน มีผู้ช่วยพยาบาลหมู่บ้านละ 1 คน รับเงินเดือน อบต..กองทุนสุขภาพตำบล และสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบล ดูแลประชาชนโดยใกล้ชิดประดุจญาติ ทุกตำบลควรมีศูนย์การแพทย์แผนไทย 1 แห่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม


15.แหล่งเรียนรู้ตำบล มีห้องสมุดตำบล พิพิธภัณฑ์ตำบล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเต็มตำบล 16.มีความสามารถ ในการดึงความสนับสนุนจากภายนอก มีเรื่องข้อมูลข่าวสารความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี กฎหมาย การอาชีพ การเงินนโยบายตำบลต้องสามารถดึงความสนับสนุนที่ต้องการ 17.เป็นตำบลแห่งการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม ทุกตำบลต้องเป็นตำบลแห่งการทำความดี


ความร่วมมือประชารัฐเพื่อสังคม Central World ทอฝัน By พม. มีหน่วยงานผลิตจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 4 หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ คนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบุรี สตรี 8 หน่วยงาน ทำผลิตภัณฑ์จากผ้า/ผ้าปักมือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ตุ๊กตาการบูร ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ สิงห์อาสาร่วมพัฒนาสังคม คลินิกฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ประมูลของรักของหวงดารา คอนเสิร์ตจากวง S2S และศิลปินสิงห์อาสา คลินิกฟุตบอลเด็กและเยาวชนทั่วไป การฟื้นฟูคนขอทานไร้ที่พึ่ง ธัญบุรีโมเดล อาชีวะบำบัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงาน CP SCG บางกอกกล๊าส จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุทยานขยะ จำแนกขยะรีไซเคิล จากวงศ์พาณิชย์ จำกัด Bag Again รับบริจาคแผ่นไวนิลเพื่อทำกระเป๋า


แผนนำร่องพัฒนา 7 รัฐวิสาหกิจ ไทยวีล Call Center สายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ ร้านค้าชุมชน Ray Bakery Caf  Amazon โดยคนพิการ Art Story ปันปัญญาร่วมกันขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจ ทั้งนี้มีจำนวนคนพิการที่ธุรกิจต้องจ้างตามกฎหมาย 61,606 อัตราตามกฎหมาย กลุ่มประชารัฐเพื่อสังคมจ้างแล้ว 7,500 อัตรา ขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆ ต้องจ้างอีก 8,500 อัตรา บริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทย (สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่น) หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด


ไทยวีล (โตโยต้า ร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ) ผลิตรถวีลแชร์ใน 2 พื้นที่ โรงงานไทยวีล มูลนิธิคนพิการไทย (นนทบุรี) มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ (หนองคาย) Call Center และสายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ (AIS ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ) พัฒนามาตรฐานการให้บริการ Call Center ได้มาตรฐาน ให้บริการ AIS เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจ Call Center ของคนพิการ พัฒนาสายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการหมายเลข 1479 เสริมศักยภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการ Ray Bakery (ปตท.ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่) ช่วยให้เกิดการจ้างงานคนพิการและฝึกอาชีพงานบริการภายในร้านกาแฟ สถานที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มเบเกอรี่และสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตโดยคนพิการ


อนึ่ง คณะทำงานภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมสานพลังประชารัฐเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าทีมภาคประชาสังคม นพ.แท้จริง ศิริพานิช มูลนิธิเมาไม่ขับ ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. คณะทำงานและเลขานุการร่วม อุบล หลิมสกุล ที่ปรึกษากรรมการ สสส. มณเฑียร บุญตัน ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คณะทำงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุม อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หัวหน้าทีมภาคเอกชน เกศรา มัญชุศรี กรรมการและ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชาญศิลป์  ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปิโตรเคมี ปตท. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มมิตรผล วรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล เลขานุการคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม รัฐพล ศรุตรัตนผลกุล เครือเจริญโภคภัณฑ์ พัชราภรณ์ วัฒนสุข ผจก.ส่วนทรัพยากรบุคคล บมจ.สหพัฒนพิบูล อนุรักษ์ เรือนพันธ์ สมาคมธนาคารไทย หัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ นำโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนปลัดกระทรวงการคลัง ตัวแทนปลัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนอธิบดีกรมอนามัย ตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัวแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฯลฯ.

Shares:
QR Code :
QR Code