รายชื่อ 10 ทีม ธุรกิจนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้รับคัดเลือก

10 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อ 10 ทีม ธุรกิจนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022

1. Healthy CMU

2. โภชนามหิดล

3. Dr.Dish

4. Hearing Heart

5. Peer-conneXT

6. Vajira Hospital

7. Eat Well Concept

8. SAFETist Farm

9. BBPF

10. ME HUG

 

Shares:
QR Code :
QR Code