รายชื่อวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 

วัดที่จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

 

จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ร่วมกับ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิศึกษาธิการ มูลนิธิวัดปัญญา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

 

 

 

 


ดู วัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555 ทั่วประเทศไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

 


ภาคเหนือดู ภาคเหนือ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

กรุงเทพฯดู กรุงเทพ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาคใต้ดู ภาคใต้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาคตะวันออกดู ภาคตะวันออก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาคกลางดู ภาคกลาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาคตะวันตกดู ภาคตะวันตก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Malaysiaดู MALAYSIA ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

USAดู USA ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ต่างประเทศดู ต่างประเทศ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Update : 21-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code