ราชบุรีฌาปนกิจนักสูบบุหรี่รับเข้าพรรษา

ที่มา : แนวหน้า


ราชบุรีฌาปนกิจนักสูบบุหรี่รับเข้าพรรษา  thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดราชบุรีจัดงานฌาปนกิจนักสูบบุหรี่รับเข้าพรรษา เตือนสติปชช.-รณรงค์งดสูบบุหรี่งดเหล้า


นายสุพัฒน์ วัฒนไชย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำผู้ร่วมจัดกิจกรรม เปิดงานในพิธีถวายตาลปัตรแบบพิเศษเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาแก่วัดโขลงสุวรรณคีรีเพื่อใช้ในการรณรงค์งดบุหรี่งดเหล้า เข้าพรรษา โดยมีพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวังโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี จำนวน 4 รูป รับประเคนการถวาย ถวายตาลปัตร จำนวน 4 ชุด ที่มีการสลักอักษรคำว่า ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้นโครงการรณรงค์งดบุหรี่งดเหล้า เข้าพรรษา ที่ลานแสดงกาดวิถีชุมชนคูบัว ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี


พร้อมกันนี้ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวังโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ได้นำคณะสงฆ์จำนวน4 รูป ประกอบพิธีสวดมาติกาชักศพ นายลาตาย จากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีฌาปนกิจนายลาตาย พร้อมทั้งการเผาทำลายบุหรี่ขนาดยักษ์เพื่อแสดงถึงเจตนาการต้าน ไม่รับ ไม่เอา เริ่มเพื่อเลิก งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า เข้าพรรษาในศาสนสถานภายในวัด โดยสิ้นเชิง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท


นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก ผู้ดำเนินกิจกรรมถวายตาลปัตรแบบพิเศษเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา กล่าวว่า วัดโขลงสุวรรณคีรีพร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี เตรียมรณรงค์ให้ศาสนสถานทั่ว จ.ราชบุรี ปลอดบุหรี่ โดยในส่วนของวัดโขลงสุวรรณคีรี นอกจากจะรับมอบตาลปัตรที่ออกแบบพิเศษเพื่อใช้ในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้าแล้ว ยังจะร่วมมือเพื่อเผยแพร่โครงการนี้แก่วัดอื่นใน จ.ราชบุรี อย่างจริงจัง โดยการผลักดันของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ทั้งนี้ เนื่องจากวัดเป็นศาสนสถานสำคัญ ที่มีประชาชนจำนวนมากมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเหมาะกับการเป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพกายใจให้ปลอดจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย และพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำทางความคิดและเป็นที่นับถือแก่พุทธศาสนิกชนจึงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ทางวัดเองได้มีการรณรงค์ไม่ให้มีการถวายบุหรี่แก่พระสงฆ์ ด้วยวัดเป็นสถานที่ทางศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งของสังคมไทย วัดและพระสงฆ์จึงควรเป็นผู้นำของสังคมในการปลอดจากการเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ