ราชกิจจาฯสั่งห้ามขาย “อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น”

ที่มา : แนวหน้า


ราชกิจจาฯสั่งห้ามขาย


แฟ้มภาพ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสั่งห้ามขาย "อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น" ฝ่าฝืนโทษหนักคุก 5 ปี – ปรับ 5 แสน


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคําสั่งห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการถาวร เนื่องจากพบว่าสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น มีการใช้เครื่องมือและกระบวนการที่ไม่สะอาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยช่องปาก เสี่ยงติดเชื้อเป็นอันตรายถึงชีวิต


การยกเลิกคำสั่งเรื่อง "ห้ามขายลวดดัดฟันแฟชั่น" ที่ออกเมื่อ 31 ก.ค.52 เนื่องจากไม่ได้กำหนดบทนิยาม คำว่า "สินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น" และคำว่า "ขาย" ไว้ จึงทำให้ขาดความชัดเจนในคำสั่งดังกล่าว พร้อมกันนี้ ในคำสั่งเรื่อง "ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น" จึงได้กำหนดนิยามของ "อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น" หมายความถึง สินค้าหรือวัสดุอื่นๆ เช่น ลวดหรือยางวงที่นําไปคล้องหรือผูกติดไว้ในบริเวณช่องปากหรือบนฟัน หรือการกระทําอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการความสวยงาม โดยไม่มีผลต่อการรักษาทางการแพทย์ และการ "ขาย" หมายความว่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย


อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่าลักลอบขายหรือให้บริการใส่ลวดดัดฟันแฟชั่น จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้า จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ