รางวัล 4 ต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่

ที่มา : แฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่


ภาพประกอบจากแฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่


รางวัล 4 ต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ thaihealth


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช และ 12 จังหวัดสงขลา รับรางวัล 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ


เมื่อเร็ว ๆ นี้ 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ เมื่อปี 2561 จากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ และ 4.โรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูล จังหวัดปัตตานี ที่ได้ขับเคลื่อนงาน ‘โรงเรียนปลอดบุหรี่’ กับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบรางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ พ.ศ.2562 ให้อีก 1 ปีซ้อน ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงาน Best Practice ภาคใต้

Shares:
QR Code :
QR Code