รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 60 สุดยอดครู

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 60 สุดยอดครูผู้ทรงเกียรติ thaihealth


การคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 อยู่ในช่วงเสนอชื่อระดับจังหวัด รู้ผลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 28 ธ.ค.นี้ ส่วนครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต จะส่งรายชื่อภายใน มี.ค.60


เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ได้อยู่ในช่วงการสรุปรายชื่อครูผู้ได้รับการเสนอชื่อรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัด และเปิดให้ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง โดยมีกำหนดส่งรายชื่อมายังคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีส่วนกลาง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559


“ในขั้นตอนนี้ ประชาชนในจังหวัดจะร่วมกันคัดเลือกให้ได้ครูจำนวน 165 คน โดยการสรุปรายชื่อจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อส่งต่อมายังคณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยจะมีคณะกรรมการติดตามรายละเอียดในส่วนภูมิภาค เพื่อเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 คน ส่วนที่เหลือจำนวน 164 คน จะได้รับรางวัลในระดับครูคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ โดยมีกำหนดประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เม.ย. 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 ต.ค.2560”


สำหรับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต นั้น ดร.กฤษณพงศ์ เปิดเผยว่า จะมีการส่งรายชื่อมายังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในเดือนมีนาคม 2560

Shares:
QR Code :
QR Code