รับสมัคร “พลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์”

ใครที่เคยผ่านเข้าไปในสถานสงเคราะห์เลี้ยงเด็ก ย่อมประจักษ์สายตาตนเองว่า มีจำนวนเด็กมากมาย ที่พักอาศัยในอาคารต่างๆ  ประมาณกันว่าแต่ละสถานสงเคราะห์จะมีเด็กอยู่ ราว 200 – 300 คน ในขณะที่พี่เลี้ยง ครู หรือบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเด็กเหล่านี้มีอยู่อย่างจำกัด

มูลนิธิสุขภาพไทย  สหทัยมูลนิธิ  เครือข่ายพุทธิกา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสุขภาพไทยจัดกิจกรรมรับอาสาเพื่อดูแลเด็กๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้อาสาเข้ามาหนุนเสริมและช่วยงานด้านการพัฒนาเด็ก รุ่นๆละประมาณ 3 – 4 เดือน ซึ่งในรุ่นปิดท้ายของปี 2556 นี้ ทางมูลนิธิฯ ขอเชิญชวนทุกท่านแบ่งปันเวลา ความรู้ความสามารถ และหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักของท่าน มาร่วมกันเป็นอาสาสมัครในโครงการ “พลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์”

งานจิตอาสาครั้งนี้จะเริ่ม 1 ตุลาคม 2556 ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน แต่ใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงใน 1 วันที่ท่านเลือกเท่านั้น โดยทางมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมอาสาใน 2 สถานสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานที่ : บ้านพญาไท    

อายุเด็ก  : อายุ 7 เดือน – 6 ปี

กิจกรรมอาสา : เลี้ยงน้อง ป้อนข้าว เพื่อนเล่น และนวดสัมผัสสำหรับเด็กเล็ก

วันทำกิจกรรมอาสา (เลือก 1 วัน)

– วันพฤหัสฯ   เวลา 9.00 – 12.00 น.

– วันศุกร์       เวลา 9.00 – 12.00 น. 

– วันเสาร์      เวลา 9.00 – 12.00 น.

วันปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 21 ก.ย.56

สถานที่  บ้านเฟื่องฟ้า   

อายุเด็ก : ดูแลเด็กพิการอายุ 2-6 ปี

กิจกรรมอาสา : ช่วยป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น และเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

วันทำกิจกรรมอาสา (เลือก 1 วัน)

– วันพฤหัสฯ   เวลา   9.00 – 12.00 น.

– วันเสาร์      เวลา 14.00 – 16.30 น. 

– วันอาทิตย์    เวลา 14.00 – 16.30 น.

วันปฐมนิเทศ :  วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.56

ทุกแรงกายและแรงใจของอาสา มีส่วนช่วยพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และทักษะชีวิตของเด็กทุกคนขอเชิญชวนสมัครเป็นอาสาสร้างสุขให้เด็กในครั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และแผนที่บ้านเฟื่องฟ้า/บ้านพญาไท ได้ที่ http://www.thaihof.org/page/2790

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ที่มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0 2589 4243 , 0 2591 8092  มือถือ 08-7510-1687 e-mail : [email protected]

 

 

ที่มา : มูลนิธิสุขภาพไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code