รับสมัครผู้ประกันตนม.40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ที่มา :  มติชน


รับสมัครผู้ประกันตนม.40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  thaihealth


แฟ้มภาพ


สปส.ได้พัฒนาระบบร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ เปิดให้บริการลงทะเบียนรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 เป็นเจ้าแรก ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) การให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กับนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด


พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีแผนเร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงระบบประกันสังคม โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 จะมีผู้ประกันตนรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านคน สปส.จึงได้พัฒนาระบบร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ เปิดให้บริการลงทะเบียนรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 เป็นเจ้าแรก ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


กระทรวงแรงงานพร้อมนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการบริการประชาชน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น ด้วยสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองต่างๆ มากมายจากสวัสดิการภาครัฐ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการเดินทาง สร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยจุดบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้าน ซึ่งง่ายต่อการลงทะเบียนสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยไม่มีค่าธรรมเนียม


"ยังมีบริการนำร่องที่ร่วมมือกันในการเปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้เรื่องของประกันสังคมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชน" พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว


ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code