รับสมัครครูดอย ที่คอยดู

          ครูดอย ที่คอยดู รุ่นที่ 1.5 ตอน..ย้อนรอยวันวาน ครูดอยที่เมืองปาย รับมสมัครจิตอาสาร่วมกันส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

/data/content/19732/cms/bcefgikmsuw8.jpg

          กลุ่มอาสาอุ่นไอ“ใจร้อยใจ” ได้ตระหนักถึง คุณภาพของการพัฒนาประเทศชาติ โดยจุดเริ่มต้นควรเริ่มจากการพัฒนาบุคคล  ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ เด็กและเยาวชนในวันนี้จะเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต การจัดการศึกษาในท้องถิ่นห่างไกลที่ไม่อาจตอบสนองความต้องการของเด็กในท้องถิ่นห่างไกล อาจทำให้การศึกษานั้น เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมกัน สัมฤทธิผลย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบด้านที่เป็นข้อจำกัด

           ดังนั้น กลุ่มอาสาอุ่นไอ “ใจร้อยใจ” จึงได้จัดทำโครงการครูอาสาขึ้นภายใต้ชื่องาน “ครูดอย ที่คอยดู รุ่นที่ 1.5 ตอน..ย้อนรอยวันวาน ครูดอยที่เมืองปาย” ขึ้นเพื่อ เป็นแรงสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเรียนรู้ในสื่อใหม่ เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติมจากห้องเรียน รวมทั้งการตระหนักให้เด็กมีจิตสำนึกในชุมชน รู้จักการมีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างพลังจิตสำนึกรักชุมชนให้แก่เด็กๆ อีกทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เด็กๆ

          กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 57 เวลา 13:30 น. ถึง 15 เมษายน 57 เวลา 12:00 น.  ที่ชุมชนบ้านน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ทางโครงการยังมีเปิดรับบริจาค ทุนอาหารสำหรับน้องๆที่มาเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ทุนสนับสนุบสนุนโครงการ สิ่งของ ของเล่น ตุ๊กตา เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาต่างๆ หนังสือสำหรับเด็กๆ และเสื้อผ้ามือหนึ่ง หรือมือสองที่ยังคงใช้ได้ ซึ่งจะหมดเขตรับของบริจาคในวันที่ 7เมษายน2557

          ผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ [email protected]  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 084 2069 233 หรือ LINE ID: altruism-man และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://jitarsabank.com/event/view/673

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา

 

Shares:
QR Code :
QR Code