รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เริ่ม 1 ต.ค.นี้ thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลและร้านยาในพื้นที่ ชวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ใช้สิทธิบัตรทอง สมัครใจรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เดินหน้าลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเป็นประธาน เป็นประธานในพิธีบันทึกความร่วมมือ โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยา ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (แห่งประเทศไทย)  โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลบ้านหมอ และโรงพยาบาลเสาไห้ พร้อมด้วยร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ 22 แห่ง ว่าตามที่นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยานั้น สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายที่ร่วมลงนามกันวันนี้เห็นร่วมกัน ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จึงได้ตกลงลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยาขึ้น ให้บริการใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ควบคุมกำกับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ และจัดส่งยาที่ผู้ป่วยต้องได้รับประจำ ไว้ให้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 4 ที่มีความพร้อมเริ่มดำเนินการในวันพรุ่งนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลบ้านหมอและโรงพยาบาลเสาไห้ และมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการรวม 22 ร้าน  ประกอบด้วย ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 15 ร้าน ,ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลพระพุทธบาท จำนวน  4  ร้าน ,ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลบ้านหมอ จำนวน  2 ร้าน ,ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลเสาไห้  1 ร้าน ทั้งนี้ ร้านยาที่เข่ารวมโครงการจะเป็นหน่วยร่วมให้บริการ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา จัดหรือจ่ายยาตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม โดยร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นร้านขายยา ขย.1  ที่มีเภสัชกรประจำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากจะต้องมีการแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยา และยาบางชนิดเป็นยาอันตราย รวมไปถึงการติดตามการใช้ยา โดยร้านขายยาจะต้องจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์  โดยอาจจะมีการกำหนดจากแพทย์มาว่า ให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาทุก ๆ  1 เดือน โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยา พร้อมให้เภสัชกรช่วยประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย เช่น   วัดความดัน หรือ ประเมินระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยในกลุ่มเบาหวาน  ประเมินหลอดลมของผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือหากพบผู้ป่วยมีความเสี่ยงให้ส่งตัวมาโรงพยาบาล  พร้อมกับรายงานข้อมูลการเข้ารับยาของผู้ป่วยตามระบบของโรงพยาบาล   โดยเน้นย้ำว่า  ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย และไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ประชาชน สอบถามข้อมูลร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 

Shares:
QR Code :
QR Code