รับมือ ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ


รับมือ ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดดินถล่มอย่างปลอดภัย โดยหมั่นสำรวจความเสี่ยงภัย ติดตามประกาศเตือนภัยอยู่เสมอ สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย หากเกิดเหตุดินถล่มให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้น้ำ ส่วนการขับรถผ่านเส้นทางที่เสี่ยงดินถล่ม ให้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและเส้นทาง ไม่ขับรถเร็วและชิดไหล่ทาง สังเกตสภาพแวดล้อมริมทาง กรณีดินถล่ม ปิดทับเส้นทางให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากดินถล่ม


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้หลายพื้นที่ ของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมและรับมือเมื่อเกิดดินโคลนถล่มอย่างปลอดภัย โดย เตรียมพร้อมรับมือดินถล่มสำรวจความเสี่ยงภัย หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ให้เตรียมพร้อมรับมือและหมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ จะได้อพยพหนีภัย ได้อย่างทันท่วงที ศึกษาเส้นทางอพยพ ซึ่งอยู่ห่างจากแนวการไหลของดินและน้ำ จะได้อพยพหนีภัยอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดดินถล่ม โดยอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย พ้นจากแนวการไหลของดินและน้ำ หลีกเลี่ยงเส้นทาง ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะอาจถูกน้ำพัด ทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้ รวมถึงไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หินหรือต้นไม้ที่ไหลมาตามลำน้ำ


กรณีพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนี เพราะอาจกระแทกกับหินหรือซากต้นไม้ได้ รวมถึงห้ามเข้าใกล้หรือกลับเข้าไปในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้ ส่วนการขับรถ ผ่านเส้นทางเสี่ยงดินถล่มอย่างปลอดภัย ให้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและเส้นทาง หากมีฝนตกหนักให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น หรืองดการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว ไม่ขับรถเร็วและชิดไหล่ทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากหินหล่นหรือดินสไลด์ ปิดทับเส้นทาง สังเกตสภาพแวดล้อมริมทาง หากระดับน้ำในร่องน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีสีเดียวกับดินภูเขา มีร่องรอยดินสไลด์ ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย กรณีดินถล่มปิดทับเส้นทาง ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าว เพราะอาจได้รับอันตรายจากดินที่ทรุดตัว ทั้งนี้ การติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากดินโคลนถล่ม 


 

Shares:
QR Code :
QR Code