รับบริจาคโลหิต-เกล็ดเลือด รับมือ ไข้เลือดออก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยประกาศขอรับบริจาคเลือดและเกล็ดเลือดเพิ่มเติม รับมือการระบาดไข้เลือดออก ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่อาการรุนแรงบางรายต้องใช้มากกว่า 10 ถุง


รับบริจาคโลหิต-เกล็ดเลือด รับมือ ไข้เลือดออก thaihealth


วันนี้ (19 พ.ย.) นาวาโทหญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำต้องขอรับบริจาคโลหิต และเกล็ดเลือดเพิ่ม เพื่อเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากปีนี้มีแนวโน้มระบาดเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกปี 2558 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 17 พ.ย. 2558 พบว่า มีผู้ป่วยสะสมมากถึง 111,826 ราย อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 207.18 หรือ 3.07 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกส่วนหนึ่ง อาจมีอาการรุนแรงเกิดภาวะช็อก เกล็ดเลือดต่ำและเลือดออกไม่หยุดได้ จำเป็นต้องได้รับโลหิต และเกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการใช้โลหิตและเกล็ดเลือดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค บางรายอาจใช้จำนวนมากถึงกว่า 10 ถุง


ทั้งนี้ จากการระบาดของไข้เลือดออก ส่งผลกระทบโดยตรงกับคลังเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558 สามารถจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้เพียง 30 % และเกล็ดเลือด70 % จึงจำเป็นต้องขอรับบริจาคโลหิต และเกล็ดเลือดเพิ่มอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น


จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ถนนอังรีดูนังต์ ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่  นครสวรรค์ พิษณุโลก  ราชบุรี   อุบลราชธานี  ขอนแก่น  นครราชสีมา  ชลบุรี  สงขลา  ภูเก็ต  และ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามโทร. 0 2256 4300


 


 


ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


 

Shares:
QR Code :
QR Code