รับน้องพิชิตดอย ‘ปลอดเหล้า’

มรภ. เชียงใหม่ กว่า 6,000 ชีวิต พิชิตดอยปลอดเหล้า


รับน้องพิชิตดอย ‘ปลอดเหล้า’ thaihealth


ต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาน้องใหม่ และรุ่นพี่ กว่า 6,000 คน ในกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ โดยในปีนี้มีนักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอย 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ โดยแต่ละคณะได้มีการจัดทำป้าย รูปขบวนที่สวยงาม แสดงออกถึงศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงเอกลักษณ์ของสาขาวิชา ประกอบการเล่นดนตรีเพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานระหว่างการจัดกิจกรรม


นางสาวกัญญารัตน์ อินทะนี ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา ทางชมรมได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส ผ่านกระบวนการกิจกรรม ทั้งใน และ นอก มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมตั้งวงเล่า รักน้องให้เล่า หน้าตาดีมีที่เล่า ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ในปีนี้ ทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนคณะต่าง ๆ ในการร่วมรณรงค์รับน้องขึ้นดอย รับเข็ม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2558


ทั้งนี้ พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กับการกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ได้นำกำลังตรวจจราจร คอยดูแลความเรียบร้อย ตลอดเส้นทาง ขึ้น-ลง ดอยสุเทพ เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร และควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ถือว่าเป็นความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงทำให้กิจกรรมเดินขึ้นดอยสุเทพเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และปลอดภัย


 


 


ที่มาโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code