รัตนบัณฑิตรับน้องสร้างสรรค์ พานิสิตใหม่ไหว้พระ 9 วัด

การนำนักศึกษาใหม่ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในรั้วน้ำเงิน-ทอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (rbac) ที่จัดขึ้นทุกปีเป็นประจำ

รัตนบัณฑิตรับน้องสร้างสรรค์ พานิสิตใหม่ไหว้พระ 9 วัด

ล่าสุดโครงการ “ตอนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวน้ำเงิน-ทอง ปีการศึกษา 2555” ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ก.ค.55 ในชื่อกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด พระอารามหลวง (รอบเกาะรัตนโกสินทร์) ประกอบด้วย 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2. วัดมหาธาตุยุวราชรรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร 3. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร 4. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร 5. วัดราชนัดดา ราชวรมหาวิหาร 6. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 7. วัดมหรรณพาราม วรมหาวิหาร 8. วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร 9. ศาลหลักเมือง

นอกจากไหว้พระอิ่มบุญแล้ว กิจกรรมซึ่งจัดรูปแบบของแรลลี่ทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ต่างๆ ว่าด้วยงานนี้นิสิตนักศึกษาได้ครบเลยทีเดียว

รัตนบัณฑิตรับน้องสร้างสรรค์ พานิสิตใหม่ไหว้พระ 9 วัดสำหรับกิจกรรมนี้มี อ.นวนนท์ วรารักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมชมรม ฝ่ายนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (rbac) บอกว่า กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบเนื่องมาจาก 6 ปีแล้ว การรับน้องให้อยู่ในเชิงสร้างสรรค์ตามแนวกระทรวงศึกษาธิการ เราได้ร่วมแนวความคิดพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

อาร์แบคก็เลยนำมาเป็นประเพณีของนิสิตอาร์แบค เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมาให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงการเดินทางมาในกรุงเทพฯ ชั้นในหรือเกาะรัตนโกสินทร์ ว่ามีสถานที่สำคัญอะไรบ้าง มีวัดไหนสำคัญอย่างไร แต่ละวัดสร้างในรัชกาลสมัยใด วัดประจำของรัชกาลสมัยใด

เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นิสิต รวมทั้งหล่อหลอมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนิสิตนักศึกษา ให้มีความรักในธรรมเนียมวัฒนธรรมรักความเป็นชาติไทยของตนเองเพื่อจะได้พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งกิจกรรมนี้ลดภาพของการรับน้องที่รุนแรง มีกิจกรรมที่เกิดความไม่พอใจสำหรับคนทั่วไปหรือผู้ปกครองบางกลุ่มที่ต่อต้านในการรับน้องรุนแรง

รัตนบัณฑิตรับน้องสร้างสรรค์ พานิสิตใหม่ไหว้พระ 9 วัดจึงนำกิจกรรมนี้มาเสริมให้แก่นิสิตจะได้ถูกมองว่าเดี๋ยวนี้มีการรับน้องใหม่ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางที่แตกต่างกันไป เราจัดกิจกรรมนี้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คือรางวัลการจัดการรับน้องใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ปี พ.ศ.2550 ได้ อันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากการจัดกิจกรรมรับน้องของนิสิตนักศึกษาที่นับถือ ศาสนาพุทธแล้ว ก็ยังมีนิสิตนักศึกษานับถือศาสนาอิสลามด้วยก็ร่วมกิจกรรมเช่นกัน ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งนิสิตนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี ที่สำนักจุฬาราชมนตรี

ท่านก็จะมีบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ดีและก็กล่าวต้อนรับนิสิตศึกษามุสลิมที่มาจากต่างจังหวัด ท่านจะเล่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร ต้องปรับอย่างไร สอนเรื่องต่างๆ ความรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ท่านจุฬาราชมนตรี ท่านให้รัตนบัณฑิตรับน้องสร้างสรรค์ พานิสิตใหม่ไหว้พระ 9 วัดเกียรติทางมหาวิทยาลัยมาตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ให้นิสิตนักศึกษา จัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเรียกว่าเป็นประเพณีสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกคน

เพราะถือว่าทุกคนได้ผ่านการรับน้องจากทางมหาวิทยาลัย และจัดขึ้นทุกๆ ปี ต่อไป กิจกรรมดีๆ แบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามไม่แบ่งแยก

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ยังได้มีกิจกรรมหลายอย่างอีกมากมาย ที่ซึ่งเน้นช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อจบการศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปในสังคม

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code