รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ

featured

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม เป็นประธานแถลงข่าว “รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงด้านสังคม และผู้แทนหน่วยงานทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ระดับตำบล และอำเภอ ในทุกจังหวัดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/e2C1Sp

Shares:
QR Code :
QR Code