รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน

featured

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม 402-403 อาคารรัฐสภาเกียกกาย รัฐสภา ร่วมกับแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม เรื่อง “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน” เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้สูญเสียบนท้องถนน หรือ Road Safety : World Day of Remembrance 2020 ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนทุกปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/33azrQh

Shares:
QR Code :
QR Code