รักไม่เมา Love without alcohol ปี 2

รักไม่เมา Love without alcohol ปี 2 thaihealth


           เยาวชนนักศึกษาเชียงใหม่แจกถุงยางหลายพันชิ้นรับวาเลนไทน์ และชวนเปลี่ยนสถานที่ปาร์ตี้โดยปลอดแอลกอฮอล์


           เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดมาลินพลาซ่า เชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่จัดกิจรรมรณรงค์ “รักไม่เมา Love without alcohol ปี 2 ”พร้อมทั้งแจกถุงยางอนามัย


           เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแกนนำนักศึกษาใน 4 สถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์แก่นักศึกษาในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยมีการเดินรณรงค์พื้นที่โดยรอบตลาดมาริน พลาซ่า โดยมีกิจกรรมรักไม่เมา Love without alcohol ปี 2 thaihealthประชาสัมพันธ์ ถือป้ายเดินรณรงค์และมีตัวแทนนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดกามเทพ และซินเดอริล่า เพื่อเป็นการสร้างจุดสนใจในการรณรงค์ในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันวาเลนไทน์ พร้อมทั้งมีการพับกระดาษเป็นรูปหัวใจโดยด้านบรรจุถุงยางอนามัยเพื่อแจกจ่ายยังนักเรียน นักศึกษาที่มาเดินท่องเที่ยวในตลาดดังกล่าว


            นางสาวพรพิมล กันธะลีย์ ประธานเครือข่ายฯ ได้กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ “รักไม่เมา Love without alcohol ปี 2 ” ในปีนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างกระแสในพื้นที่สาธารณะ และการสร้างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนแก่เพื่อนๆ นักศึกษาในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยในคืนวันวาเลนไทน์ โดยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยปีนี้ทางเครือข่ายฯได้มีการจัดทำบัตรในการเชิญชวนรณรงค์นักศึกษาไปร่วมใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์ และปลอดภัยในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย โดยมีการเริ่มต้นจากกลุ่มร้านที่ปลอดภัย อาทิ ร้านนมสด และร้านกาแฟ เป็นต้น พร้อมทั้งร้านที่เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นจุดที่จะร่วมกระจายถุงยางอนามัยแก่คนที่จะมาใช้บริการอีกด้วย และในคืนวันวาเลนไทน์จะมีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้นมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Magic Valentine Without Alcohol”เพื่อสร้างพื้นที่ตัวอย่างแก่กลุ่มนักศึกษา และคนในสังคมต่อไป


           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-6160202 ,087-3024761


 


 


          ที่มา : โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code