รักใครให้นม ดื่มแทนแอลกอฮอล์

        /data/content/19743/cms/bfijlnsy5789.jpg  การรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยหันหลังให้น้ำเมาทุกชนิดประเภทขยายวงกว้างขวางไปอย่างน่าชื่นใจ เน้นย้ำให้เห็นถึงโทษภัยที่จะย้อนเข้าตัว เข้าครอบครัว ทั้งเสียเงินทองอย่างน่าเสียดาย ทั้งทำให้เสียสติทำให้เสียความนิยมนับถือ ที่สุดเสียลูกเมียเสียชีวิต

          คนไทยเห็นโทษตระหนักถึงโทษที่มาจากน้ำเมามากขึ้นๆ ละเลิกกันมากขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีเลิกแบบขาดทันทีทันใดก็เยอะ ค่อยๆ เลิกคือน้อยลงๆ ก็มาก แล้วที่น่าชื่นใจทุกภาคส่วนหันมาร่วมส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวปลอดเหล้า สังคมปลอดเหล้าเพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยให้แข็งแกร่งพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาชคมAEC

          งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2557 เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้เสนอรูปแบบการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้คนเห็นความสำคัญของงานด้านโคนมอย่างแท้จริง นมมีประโยชน์มหาศาลกับร่างกายต่างจากน้ำเมาที่มีแต่โทษภัย จึงร่วมเป็นภาคส่วนหนึ่งรณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนมแทนดีกว่าน้ำเมาล้านเปอร์เซ็นต์

          อีกทั้งการจัดงานก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการโคนมไทย ที่ได้พระราชทาน/data/content/19743/cms/cdjlsuwx1278.jpgอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนมของประเทศ รวมไปถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยดื่มนม เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้จัดขึ้นเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนานเกือบ 30 ปี มาแล้ว

          นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์รองผู้อำนวยการอ.ส.ค. กล่าวว่า งานปีนี้ในภาคนิทรรศการ เน้นเรื่องอุตสาหกรรมนมไทยต้องก้าวไกลสู่AECสำหรับภาคบันเทิงได้มีการจัดแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ครั้งนี้จะเป็นการจัดงานที่ปลอดแอลกอฮอล์เป็นปีแรกแต่ปรากฏว่า คนมาเที่ยวกลับมากขึ้นกว่าเดิมผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มางานนี้ เพื่อเข้าชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆต้องการรับข่าวสารความรู้ชมการประกวดโคนม และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

          “อ.ส.ค.มีความภาคภูมิใจ ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานและคิดว่าจะยึดแนวทางนี้โดยตลอด เพราะต้องการให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ ในด้านอาชีพ ได้รับความสนุกสุขใจในด้านความบันเทิง มาท่องเที่ยวแล้วควรได้รับสุขภาพที่ดีกลับบ้านด้วยความปลอดภัยด้วย”นายสุชาติ กล่าว

          ด้านนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทาง อ.ส.ค. ได้จัดงานแบบปลอดเหล้า ไม่มีลานเบียร์ เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผู้มาร่วมงานได้ จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจผู้จัดงานที่มีเป้าหมายหลัก คือ การชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นและดื่มนมที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งในส่วนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเองก็ได้มีแนวทางสำหรับการจัดงานนี้ คืออุ่นไอนม ชมฟาร์มโค โนแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานหันมาดื่มนมอุ่นรับลมหนาว พร้อมกับการมาเที่ยวในเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีความรู้และปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้น

    /data/content/19743/cms/bghjmpqx5678.jpg      ลองมาฟังเสียงผู้มาร่วมงานกันบ้างนายสราวุธ มงคล และครอบครัวกล่าวว่า “ผมมาเที่ยวงานโคนมที่นี่ทุกปีเพราะบ้านอยู่แถวนี้ รู้สึกว่าการจัดงานในปีนี้ค่อนข้างดี ที่ทำให้เรามีความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับโคนมกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า บางคนอาจไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ แต่พอผมเห็นแล้วอยากให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้เรื่องพวกนี้ติดตัวด้วย ปีก่อนๆ นั้นมีข่าวเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยๆ เพราะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งเพิ่มความรุนแรงผมว่าปีนี้ดีที่สุดกว่าทุกปี อยากให้คนมาเที่ยวงานและเด็กๆ มาทำกิจกรรมแบบนี้มากขึ้น จะได้ช่วยให้เค้ามีความรู้ก่อนที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเค้าเอง”

          อีกคนหนึ่งนายสงกรานต์ สอดส่องกิจกล่าวอย่างชื่นชมว่า “ผมเป็นคนปากช่องแต่มาเที่ยวงานที่นี่ครั้งแรก มีกิจกรรมทั้งให้ความรู้ ความสำคัญของงานโคนม ซึ่งผมไม่ทราบว่ามีการจัดงานแบบนี้ที่มีการปลอดเหล้า หรือส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับโทษของเหล้าทำให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้พร้อมๆ กันไป ถ้าเป็นงานเทศกาลหรืองานแสดงสินค้าอันดับแรกอยากให้มีการประกาศจัดงานปลอดเหล้าไปเลย”

          งานเทศกาลโคนม 2557 ถึงจะผ่านไปแต่ให้ผลพวงของสำนึกคนไทยได้ปลอดน้ำเมามากขึ้นโดยให้ปฏิญาณกันว่าต่อไป “รักใครให้นมดื่ม”เพื่อสุขภาพที่ดีแก่ร่างกายและจิตใจ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code