รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานลอยกระทง

   /data/content/26379/cms/e_bdhiklopqrs7.jpg 


     วันลอยกระทงปีนี้ ทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของเราก็มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใหม่ในการผลิตกระทง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


      เนื่องจากทางเครือข่ายของเรากำลังรณรงค์เรื่องการจัดการขยะปีนี้ประกวดการทำกระทงจึงเน้นการใช้ "ขยะ" เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ได้จริง  อย่างเช่น การนำผักตบชวามาขึ้นโครงกระทง ส่วนชุดนางนพมาศก็ใช้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างขวดน้ำ เศษผ้า  โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมทั้ งอบต. เอกชน และชุมชนมาร่วมมือกันโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง


 


 


     ที่มา: เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ