รักตนเอง รักสังคม ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช


ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช


รักตนเอง รักสังคม ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ thaihealth


ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ‘เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ตรีมงาน รักตนเอง รักสังคม ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ’ 


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายเยาวชนคนเมืองคอน ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครฯ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรม ‘เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ตรีมงาน รักตนเอง รักสังคม ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ’ (เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด) มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย มากกว่า 10 กิจกรรม กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ฯ นี้ ดำเนินการเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเป็นพื้นที่กลางให้เด็กได้กล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้ผู้ปกครองและเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น เพราะเชื่อว่าภูมิคุ้มกันแรกที่ดีที่สุดคือ ครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ