ระวัง 4 โรค 3 ภัยสุขภาพมาแน่ช่วงฤดูหนาว

ที่มา: มติชนออนไลน์


ระวัง 4 โรค 3 ภัยสุขภาพมาแน่ช่วงฤดูหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 โดยระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย


          นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 โดยระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย เริ่มมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและอาจเกิดแนวโน้มของการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวเพิ่มขึ้น


          นายแพทย์จิณณพิภัทรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาวและภัยสุขภาพที่ตามมา กรมควบคุมโรค ออกประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว เพื่อเตือนให้ประชาชนทั่วไประมัดระวัง และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ คือ โรคหัด โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ส่วนภัยสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด


 

Shares:
QR Code :
QR Code