ระวัง 2 โรค รับมืออากาศเปลี่ยน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ระวัง 2 โรค รับมืออากาศเปลี่ยน thaihealth

แฟ้มภาพ


สสจ.เชียงใหม่ แนะประชาชนระวัง โรคไข้หวัดใหญ่ – ปออดบวม  แนะดูแลสุขภาพรับมืออากาศเปลี่ยน


ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย 2 โรคที่พบบ่อยได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของ สสจ.เชียงใหม่ พบว่าปี 2559 ตั้งแต่ ม.ค.-6 ต.ค. จ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรค ไข้หวัดใหญ่สะสม 7,634 คน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี อายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี 2.โรคปอดบวม พบผู้ป่วยโรคปอดบวมสะสม 7,642 คน โดยกลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ อายุ 55-64 ปี ซึ่งโรคปอดบวมมักเกิดแทรกซ้อน


ตามหลังโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำเช่น ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ที่มีโรค ประจำตัว โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น


ดังนั้น จึงขอแนะนำประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรง รักษาร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่คลุกคลีหรือสัมผัสกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปในสถานที่คนแออัดหรือมีอากาศเย็นจัด รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ หากมีข้อสงสัย ปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


         

Shares:
QR Code :
QR Code