ระวัง ‘ไข้เลือดออก’ ระบาดในหน้าฝน

ไข้เลือดออกระบาดในหน้าฝน แนะประชาชนกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย หากคนในครอบครัวหรือชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก หรือ พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ควรพบแพทย์ทันที


ระวัง ‘ไข้เลือดออก’ ระบาดในหน้าฝน    thaihealth


นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 740 ราย เสียชีวิต 3 ราย จาก จ.บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ และกระบี่  โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 มกราคม-25 สิงหาคม 2558 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 55,428 ราย เสียชีวิต 42 ราย  ที่สำคัญยังพบว่าเพียงแค่ 8 เดือนของปีนี้ จำนวนผู้ป่วยมากกว่าผู้ป่วยตลอดทั้งปี 2557 ที่มีจำนวน 40,278 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตก็มากกว่าเช่นกัน ที่มีจำนวน 41 ราย  


การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเกิดจากสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออกก่อน แต่ไม่ได้ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวอย่างถูกวิธี ทำให้มีผู้ป่วยเกิดขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงแนะนำให้ประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลายและยุงตัวแก่ที่บ้านและชุมชน ที่สำคัญหากคนในครอบครัวหรือชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ที่มีอาการไข้สูง 2 วันขึ้นไป ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ผื่นหรือพบจุดเลือดออกตามผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามโทรสายด่วน 1422


 


 


ที่มา : มติชนออนไลน์


ขอบคุณภาพประกอบจาก http://meduzo.pl

Shares:
QR Code :
QR Code