ระวัง! อย่าหลงเชื่ออาหารเสริมเพิ่มสูง

อย.เผยอาหารเสริมคืออาหารชนิดหนึ่งที่มีสารอาหารเพิ่มเติมในกลุ่มที่ร่างกายต้องการเท่านั้น  ไม่สามารถเพิ่มความสูงได้


ระวัง! อย่าหลงเชื่ออาหารเสริมเพิ่มสูง thaihealth


ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถเพิ่มความสูงได้ ว่า อย.ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาอาหารเสริมใดๆ ว่า สามารถทำให้โครงสร้างร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ หรือสามารถรักษาโรคได้ เนื่องจากอาหารเสริมคืออาหารชนิดหนึ่งที่มีสารอาหารเพิ่มเติมในกลุ่มที่ร่างกายต้องการเท่านั้น เบื้องต้นจึงถือว่าผิดในเรื่องการโฆษณา ส่วนจะผิดฐานโฆษณาเกินจริงหรือไม่ ต้องตรวจสอบและเรียกผู้ประกอบการชี้แจงต่อไป


ด้าน รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความสูงมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ และอาหาร โดยเฉพาะแคลเซียมที่ถือเป็นอาหารหลักของกระดูก แต่เมื่อเทียบกับกรรมพันธุ์จะส่งผลต่อความสูงได้มากกว่า แต่การออกกำลังกาย รวมทั้งนอนหลับอย่างเพียงพอ ก็สามารถช่วยเพิ่มความสูงได้ ซึ่งต้องทำตั้งแต่วัยเด็ก


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code