ระวัง หวัด-ท้องร่วงในฤดูร้อน

ระวังโรคช่วงฤดูร้อน ผู้ป่วยโรคเรื้องรังควรเลี่ยงอากาศร้อน เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน


ระวัง หวัด-ท้องร่วงในฤดูร้อน แนะผู้ป่วยหัวใจเลี่ยงอุณหภูมิสูง thaihealth


นพ.ธนรักษ์ ผลิผล ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น กลุ่มโรคที่ต้องระวัง คือกลุ่มโรคทางเดินหายใจหรือหวัด ซึ่งพบมากในช่วงเปลี่ยนฤดูหากร่างกายไม่แข็งแรง กลุ่มโรคทางเดินอาหารเกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด โดยจะเริ่มพบโรคอุจจาระร่วงเพิ่มขึ้น ป้องกันโดยกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ สำหรับโรคที่สำนักระบาดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จะเป็น 3 กลุ่มคือ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อน อัตราการเจ็บป่วยลดลง 2.โรคมือเท้าปาก สถานการณ์เริ่มสงบลง และ 3.โรคไข้เลือดออก ที่ปีนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษ


นพ.ธนรักษ์กล่าวต่อว่า โรคไข้เลือดออก จะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดูร้อนต้องเร่งวางแผนป้องกัน เนื่องจากพบว่าในช่วงต้นปีอัตราการป่วยสูงกว่าปกติ เมื่อเทียบกับปีเดียวกันและสูงกว่าค่ามาตรฐานพยากรณ์ว่าในช่วงฤดูฝนอาจจะมีการระบาดของโรคสูง วิธีหยุดโรคไข้เลือดออก คือต้องกำจัดยุง ซึ่งทำด้วยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและใช้สารเคมี วิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบ้านเรือนที่ภาครัฐควบคุมไม่ได้


ด้าน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรระวังว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจ อากาศร้อนถือว่ามีผลกระทบมาก เพราะหัวใจจะทำงานหนักขึ้น ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน โดยเฉพาะในคนที่มีเส้นเลือดตีบตันอยู่เดิม การอยู่ในที่ร้อนมากๆ อาจมีผลกระทบทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจวายเฉียบพลันได้ ผู้ป่วยจึงควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงอากาศร้อน หรือทำกิจกรรมในที่ที่อากาศร้อนต่อเนื่องกัน ส่วนคนทั่วไป เมื่อออกแดดควรป้องกัน เพราะจะก็ทำให้เกิดอาการฮีตสโตรก หรือหัวใจวายเฉียบพลันได้


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code