ระวังไข้หวัดและโรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ระวังไข้หวัดและโรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


          สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประกาศเตือนเด็กและผู้สูงอายุใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง สั่งการให้ทุกสถานพยาบาลดูแลประชาชนในการปฏิบัติตัวป้องกันไม่ให้ป่วยจากโรคติดต่อที่มาพร้อมกับลมหนาว


          นายแพทย์พูลสิทธิ์  ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า  ขณะนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นสลับกับมีฝนตกโปรยปราย  สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิลดลง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โรคที่มักมากับความหนาวเย็นที่พบได้บ่อยมีหลายโรค ได้แก่ ไข้หวัดตามฤดูกาล ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน และอุจจาระร่วง สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชน    แนะประชาชนควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนชราและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคเบาหวาน ต้องระวังรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายมีความต้านทานโรคน้อยกว่าคนทั่วไป


          นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคในจังหวัดชัยนาทว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคโรคอุจจาระร่วงสูงที่สุดจำนวน 4,488 ราย โรคปอดบวม 466 ราย สุกใส 148 ราย ไข้หวัดใหญ่ 207 ราย  โรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการไอจามรดกัน เชื้อจะอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย สามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมาก ๆ หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต รถโดยสาร โรงภาพยนตร์หรือศูนย์การค้า โดยไข้หวัดอาการเริ่มต้นจากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ ส่วนไข้หวัดใหญ่อาการมักจะรุนแรงกว่า ผู้ป่วยควรนอนพักมาก ๆ ดื่มน้ำบ่อย ๆ เวลาไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าปิดปากและจมูก ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย โรคนี้อาการจะหายได้เองภายใน 3-7 วัน แต่หากไอมากขึ้น หรือมีไข้สูงมาก ๆ นานเกิน 2 วัน ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code