ระวังโรคภัยหน้าหนาว ซ้ำเสี่ยงไฟไหม้เพิ่ม

          ระวังโรคภัยหน้าหนาว ซ้ำเสี่ยงไฟไหม้เพิ่ม


ระวังโรคภัยหน้าหนาว ซ้ำเสี่ยงไฟไหม้เพิ่ม thaihealth


          นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ ฤดูหนาวแล้ว สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาจ ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด และมือ เท้า ปาก จึงขอให้พี่น้อง ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและบุตรหลานให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กช่วงอายุ 0-4 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ด้วยการทำร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบว่า มีอาการรีบไป พบแพทย์


          ภัยอีกอย่างหนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวคืออัคคีภัยเพราะฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ความชื้นต่ำ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติด้วย จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการจุดธูปเทียนบูชาพระ ปิดสวิตช์ไฟถอดปลั๊กไฟ และ ปิดวาล์ว ถังก๊าซหุงต้มให้สนิททุกครั้งหลัง ใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย หากพบเห็นอัคคีภัยให้รีบแจ้ง 199 ทันที


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code