ระวังโรคปากเท้าเปื่อย ระบาด โค-กระบือ

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ระวังโรคปากเท้าเปื่อย ระบาด โค-กระบือ  thaihealth


แฟ้มภาพ


          ปศุสัตว์สุรินทร์เตือนเกษตรกรระวังโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในโค-กระบือ ช่วงหน้าหนาว ควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ และนำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรค หากพบมีสัตว์ป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัดเข้าไปตรวจสอบควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง


          นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในสัตว์เลี้ยงโค-กระบือ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรเลี้ยงอยู่ทั้งในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ได้ง่าย จึงแนะให้เกษตรกรควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเอง ทั้งให้หมั่นทำความสะอาดเล้า โรงเรือนอยู่เสมอ โดยในช่วงนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้เร่งออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่แล้ว หากเกษตรกรรายใดยังไม่ได้นำโค-กระบือมารับการฉีดวัคซีน ให้เร่งนำโค-กระบือมารับการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน หรือหากเกษตรกรรายใดพบว่าโค-กระบือ มีอาการป่วยผิดปกติ ยืนซึม น้ำลายฟูมปาก มีแผลบริเวณปาก และกลีบเท้า ให้สงสัยว่าป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อย และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมโรคโดยเร็ว


          สำหรับโรคระบาดในสัตว์ปีกเกษตรกรควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาวนั้น เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและมีฝนตกในบางพื้นที่ จากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด อ่อนแอลง และภูมิคุ้มกันโรคลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกขึ้นได้ เกษตรกรให้วัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์ปีกที่แข็งแรง เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบ อหิวาต์สัตว์ปีก ฝีดาษ เป็นต้น


          พร้อมกันนี้ ได้เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อย่าได้นำสัตว์ที่ซื้อ หรือแลกเปลี่ยนมาจากพ่อค้าตามตลาดนัดโค-กระบือที่ไม่ผ่านการตรวจโรคจากเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ไปเลี้ยงรวมกับฝูงจนกว่าจะได้รับการตรวจ หรือแน่ใจว่าสัตว์ดังกล่าวที่นำมานั้นปลอดจากโรคหรือไม่ หากสัตว์ดังกล่าวมีอาการป่วย หรือติดเชื้ออาจจะนำไปแพร่ระบาดสู่สัตว์ตัวอื่น สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงได้

Shares:
QR Code :
QR Code