ระวังป่วยโรคตาแดง หน้าฝนติดต่อง่าย

/data/content/25307/cms/e_fgjlmpqrv149.jpg


          สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พัทลุง เตือนประชาชน สภาพอากาศช่วงนี้มีหลายโรคที่สามารถติดต่อกันและระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตาแดง แนะล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะ เกาหน้า ตา         


          นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พัทลุง กล่าวว่า สภาพอากาศช่วงนี้มีหลายโรคที่สามารถติดต่อกันและระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตาแดง เนื่องจากโรคนี้ติดต่อกันง่ายจากการสัมผัสเชื้อโรคแล้วมาโดนตา ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคตาแดง จ.พัทลุง มีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 ก.ค. 2557 จำนวน 2,186 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 424.93 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศหญิง 1,213 ราย เพศชาย 973 ราย กลุ่มอายุที่พบ สูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 366 ราย รองลงมาคือกลุ่ม 5 – 9 ปี จำนวน 348 ราย อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน เท่ากับ 619 ราย รองลงมาคือเกษตรกรรมจำนวน 600 ราย


          สำหรับโรคตาแดงมีอาการสำคัญ คือ ตาแดง อาจมีเลือดออกที่เยื่อบุตาขาว ตาขาวบวม มีขี้ตาเป็นเมือกใสหรือเหลืองอ่อน น้ำตาไหล เคืองตา และอาจเจ็บบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหู โดยอาการจะลุกลามจากตาข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน บางรายอาจมีตาดำอักเสบ ทำให้เคืองตามาก และมีแผลที่ตาดำชั่วคราวได้ โดยปกติผู้ที่ป่วยด้วยโรคตาแดงอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ แต่หากยังมีอาการเคืองตาเหมือนมีทรายเข้าตา ตามัว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือตาดำอักเสบ ควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด และให้การรักษา โดยด่วน


          สำหรับการป้องกันที่สามารถทำได้ง่ายๆ คือการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะ เกาหน้า ตาไม่ควรคลุกคลีกับผู้ป่วย สำหรับผู้ที่กำลังป่วยแนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ห้ามใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นต้น


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code