ระวังกลุ่มหมอกควันไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ระวังกลุ่มหมอกควันไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย  thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสงขลา ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน จากเหตุไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย แนะประชาชนป้องกันตนเอง โดยเฉพาะผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง


นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นมา พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ทำให้คุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ


ล่าสุดในเช้าวันนี้ 19 กันยายน 2562 มีการแจ้งเตือนเบื้องต้น ค่าฝุ่น PM2.5 มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยมีค่า 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เวลา 06.00 น. 18 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. 19 กันยายน 2562) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา


ขอแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ,อยู่ภายในอาคาร ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด ,ใส่หน้ากาก เมื่อจำเป็นต้องออกไปข้างนอก ,ดื่มน้ำมากๆ หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรได้ที่ศูนย์นเรนทร สงขลา สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/reo16 หรือที่เว็บไซต์กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th

Shares:
QR Code :
QR Code