ระดมเจ้าหน้าที่แก้โรคหัด

ที่มา :  สยามรัฐ


ระดมเจ้าหน้าที่แก้โรคหัด thaihealth


แฟ้มภาพ


ศอ.บต. ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาโรคหัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดสิ้นโดยเร็ว


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า มิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป้าหมายเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติให้ไร้รอยต่อใน ขณะนี้มีงานที่ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ มิติด้านสุขภาวะ ที่มีประเด็นการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จึงร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นโดยเร็ว สำหรับการระบาดโรคหัดในพื้นที่ตรวจพบผู้ป่วยในช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 ในพื้นที่ จ.ยะลาปัตตานี นราธิวาส และ จ.สงขลา ตอนล่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลทุกระดับ สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ภายใต้การอำนวยการและเร่งรัดของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการป้องกันรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายแห่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับมีมิติของสังคมจิตวิทยาที่จะทำให้ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้

Shares:
QR Code :
QR Code